Verdidebatt

KrF mangler omtanke for transfolk

FØDT I FEIL KROPP: En trenger ikke være rakettforsker for å forstå at den «store» økningen transpersoner skyldes et mer åpent og tolerant samfunn.

Det er ganske ufint av KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, å kalle unge gutter som oppsøker helsevesenet for å få hjelp med kjønnsinkongruens, for jenter. (VL. 10.5.21).

En trenger ikke være rakettforsker for å forstå at den «store» økningen skyldes et mer åpent og tolerant samfunn, med større opplysning om hva som er mulig, og at flere dermed kommer ut i ung alder. Sannsynligvis er foreldrene deres også mindre redde.

Det er heller ikke sånn at gruppen med kjønnsinkongruens som ble født med jentekropper utgjør en så stor overrepresentasjon. De er simpelthen flinkere til å komme ut som seg selv, tidligere i livet enn unge som ble født med guttekropper.

Elin Stillingen. Hun kom først ut som kvinne og så som kristen.

Transpersoner er ikke syke

Ser du på tallene på de som oppsøker helsevesenet for hjelp med kjønnsinkongruens etter fylte 18 år, ser du at de født med guttekropper er overrepresentert, og at tallene er nesten like for begge fødselskjønn.

I Dagsnytt Atten (30.4.21) omtaler Grøvan konsekvent kjønnsinkongruens som en diagnose. Men i 2018 kom Verdens helseorganisasjon med sin nyeste diagnosemanual, nr 11 – og i den er alle trans-diagnoser tatt ut av kapitlet for psykiske lidelser.

I stedet har man en ny diagnose i et nytt kapittel om seksuell helse: kjønnsinkongruens, altså at de kjønn man tildeles ved fødselen, ikke stemmer med det kjønn et menneske har.

Det betyr at transpersoner ikke er syke, og aldri har vært det heller. Diagnosen gis fordi den foreskriver behandlingen som vil gjøre livet for transpersoner lettere. Grøvan bør derfor slutte å omtale friske mennesker som om de er syke.

Risikerer utsatt pubertet i åtte år

Det er fint at Grøvan nå innrømmer at pubertetsutsettende behandling bør gis slik at barn og unge kan slippe å gå igjennom feil pubertet. Det skumle er at KrF ønsker at slik behandling skal vare til man er 18 år.

Selv legene ved behandlingsmonopolet på Nasjonal behandlingstjeneste for transkjønnede vil kunne fortelle deg at dette kan være farlig å gå på så lenge, og man vil ikke komme i puberteten før mange år etter sine jevnaldrende.

Med KrFs klargjøring risikerer unge å gå på pubertetsutsettende behandling i opptil åtte år.

—  Elin Stillingen

Det er ille nok at monopolet nå følger helsemessig myndighetsalder, 16 år, i stedet for kunne tilby hormonerstatningsterapi når den unge transpersonen har gått i lang tid på pubertetsutsettende behandling.

Med KrFs klargjøring risikerer unge å gå på dette i opptil åtte år. Hadde KrF hatt noen som helst omtanke for unge med kjønnsinkongruens, ville partiet heller sagt at hormonerstatningsterapi bør kunne gis før fylte 16 år, dersom foreldre gir samtykke.

Politikk basert på uvitenhet

Det er interessant at Grøvan i sitt innlegg ikke sier hvilken behandling som han mener er irreversibel, og konsekvent omtaler alle typer helsehjelp som «behandlingen».

Jeg får bare gjenta fra forrige innlegg: Hormonerstatningsterapi, som gir riktig pubertet for den unge, har aldersgrense 16 år, og virkningene er reversible.

18 år er aldersgrense for kirurgi, og monopolet forlanger at man skal være på hormonerstatningsterapi i lang tid før noen får kirurgi. Ventelister og somling fra behandlingsmonopolet, vil føre til at de aller fleste vil være langt over 20 år, før de kan få noen som helst form for irreversibel kirurgi.

Det er veldig trist at politikk skal være basert på en farlig uvitenhet

—  Elin Stillingen

Det er heller ingen som mener at fastleger skal kunne utføre dette. Enten er Grøvan lemfeldig med det 8. bud, eller så er han mer uvitende enn han later som.

Han kan ha hvilke meninger som helst, men det er veldig trist at politikk skal være basert på en farlig uvitenhet, og at unge transfolk skal brukes av KrF til å forsøke å vinne tilbake velgere fra Partiet de Kristne. Det er ikke omsorg for unge mennesker.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt