Verdidebatt

Du kan kun skifte kjønn en gang i livet

FØDT I FEIL KROPP: Myndighetsalder må være aldersgrensen for når du tar avgjørelsen om irreversibel kjønnskorrigerende behandling på egenhånd.

Elin Stilingens innlegg i Vårt Land 6.5.21 gjør inntrykk, og for oss er det viktig å si at vi ønsker en politikk som først og fremst legger omsorg for barn til grunn.

Tallet på unge som ønsker å skifte kjønn øker drastisk, og ingen vet hvorfor. I 2012 ble 11 jenter henvist til Rikshospitalet for kjønnsbekreftende behandling. I 2018: 154 jenter.

Samtidig krever flere at denne behandlingen, som er umulig å snu, skal bli stadig lettere å få – aller helst hos fastlege. Og det selv om vi hører historier om flere som angrer. Flere fagpersoner rapporterer at de er redd for overbehandling, og også de er redd for at flere vil angre på et kjønnsskifte.

Vi vet at det er store forskjeller innad i gruppen av pasienter som henvises vil Rikshospitalet, og mener vi trenger mer forskning på hvordan sammensatte problemer påvirker en slik prosess. Dette kan vi ikke ignorere.

KrFs landsstyre møtes for å gi råd om regjeringsdeltakelse. Hans Fredrik Grøvan

Føre var prinsippet til grunn

Vi tar personer med kjønnsinkongruens på største alvor. Men dette er en stor beslutning, så det er viktig å bruke tid.

Du kan kun skifte kjønn en gang i livet. Vår holdning til barn som opplever kjønnsinkongruens er at de må møtes med god kunnskap der de er, at de får det beste behandlingstilbudet de kan få, og at vi lar alle barn få være barn helt frem til myndighetsalder.

Vi mener at foreldrene bør samtykke til irreversibel behandling helt frem til myndighetsalder.

—  Hans Fredrik Grøvan

Vi vil legge føre var prinsippet og barnets beste til grunn for barn og unge som ønsker kjønnskorrigerende behandling. Dette betyr at vi vil ha foresatte mer involvert og gi mer tid til refleksjon og forberedelse til de det gjelder.

Vi ønsker å beholde dagens behandlingsløp for kjønnsinkongruens frem til barnet når helserettslig alder ved 16 år. Frem til barnet fyller 16 år, mener vi både barnet og foresatte i tilstrekkelig grad er ivaretatt og involvert. Det vi vil endre på, går fra barnet er fylt 16 år. Her vil vi gå bort fra dagens praksis om at barnet fra 16 år kan samtykke til egen irreversibel behandling.

Noe annet enn helsehjelp

Vi mener at foreldrene bør samtykke til irreversibel behandling helt frem til myndighetsalder. La oss understreke at dette er et forslag om å heve aldersgrensen på når du selv kan samtykke til behandlingen, ikke et forslag som vil hindre tidlig reversibel behandling, som behandling med pubertetsblokkere, fram til man er 18 år.

Vi mener at det å takke ja til irreversibel kjønnskorrigerende behandling er noe annet enn å takke ja eller nei til helsehjelp, og vi mener i likhet med blant annet FHI at myndighetsalder må være aldersgrensen for når du tar denne avgjørelsen på egenhånd.

Dette betyr at vi mener at avgjørelser for irreversibel behandling ikke bør tas før myndighetsalder med mindre foreldre/foresatte samtykker i at denne behandlingen er til det beste for barnet. Hvis foreldrene skal settes til side – hvem skal da ta vare på barnet gjennom prosessen?

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt