Verdidebatt

Dette står Islam Net for

VERDIER: Enkelte er bekymret for hvilket verdigrunnlag aktivitetssenteret vi har finansiert skal bygges på. Vi forstår bekymringen. Men vi har modnet.

Islam Net er med på å finansiere et muslimsk samfunnshus og aktivitetssenter i Groruddalen, som eies av Iman Aktivitetssenter. Vi skal ikke lage en «radikaliseringsleir». Dette har vi utdypet i Vårt Land tidligere.

Enkelte er likevel bekymret for hvilket verdigrunnlag senteret skal bygges på. Vi forstår bekymringen.

Vi har tidligere kommet med visse uheldige uttalelser vi ikke lenger står for. Vi har modnet med årene. Vi ser ting veldig annerledes enn det vi gjorde da vi etablerte Islam Net i 2008, og vi selv var i starten av 20-årene. Derfor vil vi klargjøre hva vi faktisk står for nå.

Finansiering fra autoritære regimer

Islam Net har blitt beskyldt for å ha mottatt statlig finansiering fra autoritære regimer. Vi har aldri mottatt en eneste krone fra utenlandske statlige aktører.

Vi er imot all form for utenlandsfinansiering fra totalitære regimer som ikke respekterer trosfrihet eller menneskerettigheter. Norske muslimers teologi skal ikke dikteres fra andre stater. Islam Net er ikke et registrert trossamfunn og mottar heller ikke støtte fra norske myndigheter.

Dødsstraff, barneekteskap og hatpredikanter

Det har i tidligere islamsk historie vært praktisert dødsstraff for homofili, blasfemi og frafall. Det praktiseres også i visse land i dag.

Vi mener at dette ikke bør praktiseres i dag. Dette er heller ikke en relevant problemstilling i Norge. Islam Net mener muslimer i Norge skal følge norsk lov.

Når det gjelder barneekteskap mener vi at det er misbruk av barn når eldre menn gifter seg med unge jenter slik det har blitt vanlig å gjøre i blant annet Jemen.

Vi har blitt beskyldt for å ha invitert såkalte «hatpredikanter». Flere av våre gjesteforelesere har ytret meninger vi ikke står for. Om det skulle være at en invitert foredragsholder skulle spre hat på våre arenaer, vil ikke det stå uimotsagt av oss. Vi tar avstand fra hat!

De overnevnte punktene har vi tidligere utdypet ytterligere i Nettavisen 5.3.21.

Oslo skytesenter

Seksuelle minoriteter og kvinner

Vi deler et kristent-konservativt syn på homofili. Vi mener at samliv utfoldes best i et ekteskap mellom mann og kvinne.

Det er dog ikke syndig å være tiltrukket av det samme kjønn, og homofile har det samme menneskeverd som alle andre. Om man er tiltrukket av en man ikke kan gifte seg med, er dette en prøvelse og Gud vil belønne for ens tålmodighet.

Noen påstår at Islam Net sammenligninger homofili med pedofili. Dette tar vi avstand fra. Pedofili er overgrep, mens homofile forhold skjer mellom to samtykkende parter. En slik sammenligning er feil. Islam Net har også homofile støttespillere, slik en anonym debattant fortalte til Dagbladet i 2016.

Vi deler et kristent-konservativt syn på homofili.

—  Fahad Qureshi

Når det gjelder kjønn, mener Islam Net at kvinner og menn er likeverdige, både som ektefeller, barn og foreldre. Vi oppfordrer både kvinner og menn til å mestre norsk språk, ta høyere utdanning, og bidra til samfunnet gjennom jobb, frivillig arbeid og sosialt engasjement.

Vi mener det er positivt at muslimske menn og kvinner tar del i politikken, jobber som lærere, forskere, samfunnsvitere, pedagoger, leger, psykologer og alle andre givende yrker.

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresdrap

Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem. Det er ikke akseptabelt å utøve vold mot hverken kvinner eller barn. Noen påstår at slik vold har blitt forsvart på våre konferanser. Det tar vi avstand fra. Også den gjesteforeleseren som ble beskyldt for dette tok avstand fra det da beskyldningene kom i 2010. Dette utdyper han i et intervju med Islam Net som ligger ute på YouTube.

Hva gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresdrap, er dette samfunnsproblemer i mange land. Disse handlingene har ikke grunnlag i islam, men er ukulturer. Disse ukulturene må vi som samfunn bekjempe.

Integrering og negativ sosial kontroll

Vi mener at integrering er nøkkelen til suksess i Norge. Vi ønsker ikke parallellsamfunn. Muslimer og ikke-muslimer har godt av å være venner, omgås hverandre og lære av hverandres gode sider.

Ungdom med minoritetsbakgrunn har godt av å omgås andre enn de fra samme bakgrunn, for å utvikle et godt språk og forståelse for hverandres verdier og trosgrunnlag.

Negativ sosial kontroll tar sikte på å kontrollere andre mennesker på en måte som setter for snevre rammer for individets frihet og muligheter. Men det noen opplever som negativ sosial kontroll, oppleves ikke nødvendigvis av andre på samme måte.

Vi mener at alle mennesker har rett til å vernes fra det de opplever som negativ sosial kontroll. Det bør derfor være enkelt for en person for eksempel å melde seg inn eller ut av en gruppe, trossamfunn eller klubb, uten å bli presset til å måtte følge retningslinjer man egentlig ikke vil følge.

Salafisme og demokrati

Vi, som alle andre sunnimuslimske grupper, mener at islam skal forstås slik som forklart i Koranen og utdypet gjennom Profetens lære.

Vi er ikke reaksjonære salafister. Vi mener at mye av den islamske rettslæren må implementeres i det daglige livet ut fra samtiden og forholdene man lever i. Eksempelvis vil mange salafister si at å stemme ved valg er syndig, slik Jehovas vitner også mener.

Vi mener derimot at å delta i demokratiet er noe alle norske muslimer bør gjøre. Vi ønsker ikke å avskaffe demokratiet. Tvert imot, demokratiet beskytter folkets rettigheter og hindrer maktmisbruk. Å tro på Guds lover er ikke i strid med at folket lager lover som har med hverdagslivet å gjøre.

Fatwabanken IslamQA

Islam Net driver nettsiden IslamQA.no som har oversatt svar på en del teologiske spørsmål. I starten var tanken å gjøre tilgjengelig relevant informasjon på norsk. I ettertid har vi innsett at mye av det som er oversatt ikke passer for muslimer i Norge.

Norske muslimer har mange særegne forhold som norske muslimske teologer best kan adressere. Vi jobber nå med å oppdatere mye av innholdet på dette nettstedet.

Islam Net ønsker å levere gode og relevante råd om hvordan islam kan og bør praktiseres av muslimer i Norge i dag. Vi er ikke opphengt i hvordan islam har vært praktisert til andre tider, under andre forhold og i andre land.

Vi håper at vi ikke er så «farlige» som enkelte vil ha det til.

—  Fahad Qureshi

Syria-farere, radikalisering og sekterisme

Kun fire av 100 norske Syria-farere var innom Islam Net før de senere ble radikalisert av andre. Sannheten er at vi har vært med på å hindre jihadismens framvekst i Norge og vi fått anerkjennelse for dette arbeidet av politiet. Også dette har jeg tidligere utdypet til Nettavisen, 10.3.21.

I flere muslimske land er det store spenninger mellom ulike religiøse retninger. Noen predikanter tilknyttet bevegelsene kjent som salafisme, barelvisme, deobandisme, sjiisme og flere andre, bruker svært provoserende og nedlatende språk om hverandre.

Slikt avler hat og fører til vold. Islam Net mener at muslimer – særlig i Norge – bør fokusere på likheter og felles verdier og unngå retorikk som avler hat. Det er uheldig at sekteriske strider importeres til Norge. Norske muslimer har felles utfordringer og bør samarbeide om felles interesser.

Vi er nordmenn

Vi håper at vi ikke er så «farlige» som enkelte vil ha det til. Vi er nordmenn og har mange av de samme verdiene som folk flest her i landet.

Vi er ikke tilhengere av totalitære ideer hvor man vil forby og bekjempe minoriteter som har andre meninger. Vi er tilhengere av en åpen debatt og folk må gjerne kritisere oss – men gjør det for det vi faktisk står for.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt