JEHOVAS VITNER:

Jehovas vitner risikerer ekskludering hvis de stemmer ved valg

Flere religiøse grupper stemmer ikke ved valg. I Jehovas vitner kan du bli utstøtt dersom du stemmer ved offentlige valg.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Hvis du med vitende vilje velger å stemme ved et politisk valg må du melde deg ut av Jehovas vitner. Medlemmer av trossamfunnet har ikke lov til å ha politiske meninger, og hvis du viser politisk engasjement kan du bli dømt til ekskludering av de eldste.

– Vi har allerede stemt på Gud, sier et vitne til Vårt Land.

LES ROPSTADS REAKSJONER: Mener det kan være grunnlag for å miste statsstøtte

Utstøtelsesgrunnlag

Ifølge håndboka «Vær hyrder for guds hjord» – 1. Peter 5:2, er det strengt forbudt å avgi politisk stemme ved valg. Boken er et internt skrift som kun de eldste, altså de som er tilsynsmenn i trossamfunnet, får utdelt.

Vårt Land har i forbindelse med saken vært i kontakt med en kilde som ikke ønsker å stå frem med navn av hensyn til nære relasjoner. Han ble født inn i Jehovas vitner, men er i dag kun et «inaktivt» medlem som ikke lenger deltar på møter, eller har kontakt med organisasjonen. Han stoppet å være aktiv da han var i 30-årene.

– Hvis det blir oppdaget at noen har stemt ved et valg, kan eldsterådet enten innkalle personen til et dømmende utvalg, eller de eldste kan selv definere vedkommende som «en som har trukket seg», sier han.

LES OGSÅ: Kinesiske innvandrere mål for Jehovas vitner

Stemplet som synder

Ifølge den anonyme kilden vil det «å trekke seg» medføre nøyaktig det samme som en utstøtelse.

– Hvis et aktivt Jehovas vitner sier at forbudet mot å stemme er feil, og uttrykker dette blant folk, vil han bli utstøtt. Hvis man uttrykker uenighet om deler av doktrinen, blir man utstøtt. Konsekvensene er at du mister kontakten med familie og venner, og blir stemplet som en «synder som ikke angrer».

Under hans oppvekst i trossamfunnet erfarte han at ikke engang barneskoleelever fikk stemme eller stille til elevråd på skolen. Hvis et land har stemmeplikt, er det forventet at man stemmer blankt, sier mannen.

Flere land har i dag stemmeplikt, slik som Hellas, Belgia og Australia.

– Å stemme ved valget var på min gjøreliste da jeg forlot Jehovas vitner. Jeg forhåndsstemte for første gang sist stortingsvalg. Det var en fin følelse. Jeg sneik meg inn på kommunehuset og leverte stemmen. Det var litt forvirrende fordi det var min første gang. Ingen forklarte meg hvordan det skulle gjøres, men jeg fant det ut til slutt.

LES OGSÅ: Ønsker ikke aggressiv evangelisering

'En annen verden'

Jehovas vitner-forsker Hege Kristin Ringnes sier at hvis man er et aktivt medlem i trossamfunnet og følger doktrinene, så stemmer man overhodet ikke.

– Enkelte sier kanskje at det er frivillig om man ønsker å stemme eller ikke, men man kan ikke på samme tid være lydig mot doktrinen og stemme ved politiske valg. En slik handling kan medføre eksklusjon, sier Ringes. Hun er ph.d.-student i religionspsykologi ved MF vitenskapelig høyskole.

– Det er en grunnleggende doktrine at Jehovas vitner ikke er en del av denne verden. De skiller mellom det å være utenfor og innenfor. De tilhører et annet system, og en annen tilnærming til verden. De mener at de tilbyr en bedre løsning enn det de politiske partiene kan.

Ringnes sier at hvis et vitne ønsker å stemme må man gjøre det i hemmelighet, men det er tvilsomt at dette forekommer blant aktive vitner. Et Jehovas vitne kan heller ikke si at man har et politisk ståsted.

– Selv om trossamfunnet ser på sitt religiøse budskap som et alternativ til det politiske systemet, er de opptatt av å være lovlydige borgere. De er veldig opptatt av å betale skatt og følge lover, men de vil ikke være med på å bestemme dem.

– I et demokratisk samfunn må det være plass til minoriteter som stiller seg på siden, sier Ringnes.

LES MER: Jehovas vitner må betale erstatning til ekskludert kvinne

Bekrefter regelen

hjemmesiden JW.org henviser organisasjonen til sin bibel når de forklarer hvorfor de ikke tillater politisk engasjement.

«Vi følger Jesu eksempel. Han avviste tilbudet om en politisk posisjon. (Johannes 6:15) Han lærte disiplene sine at de ikke skulle være «en del av verden», og gjorde det klart at de ikke skulle ta parti i politiske spørsmål. – Johannes 17:14, 16; 18:36; Markus 12:13–17».

I en e-post skriver talsmann for Jehovas vitner i Skandinavia Dag-Erik Kristoffersen at grunnen til at Jehovas vitner ikke stemmer, er «fordi de ønsker å etterligne Jesus Kristus og hans lære».

– Jesus avviste selv en politisk posisjon og det å ta stilling til politiske spørsmål. Han sa til sine disipler at de ikke skulle være en del av verden lik som han ikke var en del av verden, skriver han.

– I mange land er det å stemme et viktig demokratisk symbol og rettighet. Hvorfor ønsker ikke Jehovas vitner å være en del av det demokratiske fellessamfunnet?

– Ja, det er en rettighet å stemme, men det er ikke en plikt. Vi respekterer at andre ønsker å bruke sin rett til å stemme og overlater det til dem.

– Hvis dere ønsker å være politisk nøytrale, kan dere da ikke stemme blankt?

– Vi står for det at vi ikke stemmer, og derfor føler vi det ville være hyklersk å prøve å forestille at vi gjør noe annet.

– Hva skjer hvis et medlem stemmer ved valget?

– Hvis man med viten og vilje velger å stemme ved et politisk valg, og står for det, så har man selv tatt et valg om at man ikke lenger ønsker å være ett av Jehovas vitner.

– Dere betaler skatter og ønsker å være lovlydige borgere, vil ikke dere som organisasjon ønske å påvirke politikken dere er underlagt i et samfunn?

– Nei, men vi underordner oss selvfølgelig myndighetene og de gjeldende lover. Vi ønsker å samarbeide for å være med å skape gode forhold for alle, skriver han.

Vårt Land ga Kristoffersen muligheten til å kommentere den anonyme kildens påstander, men han ønsket ikke å kommentere uttalelser fra tidligere medlemmer.

LES OGSÅ:

• Dette er Jehovas Vitner: Den strenge troen

---

Utdraget fra JV-håndboka

  • «Å følge en kurs som er i strid med kristen nøytralitet: (Jes 2:4; Joh 15:17-19; lvs s. 60-63, 244) Hvis en person slutter seg til en ikke-nøytral organisasjon, betyr det at han har trukket seg. Hvis han utfører et arbeid som tydelig gjør ham medskyldig i ikke-nøytral virksomhet, skal han vanligvis få seks måneder på seg til å forandre på det. Hvis han ikke gjør det, betyr det at han har trukket seg. Se lvs s. 204-206.»

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion