Verdidebatt

Gi barna mer tid med foreldrene

BARNEHAGE: Selv om man bryr seg inderlig om de barna man jobber med, så er det sine egne man elsker.

I Vårt land 18. mars kunne vi lese hvorfor Førsteamanuensis i pedagogikk, Dag Øystein Nome mener det er viktigere å styrke kvaliteten i barnehagen, enn å arbeide for å få barna hjem igjen.

Han skriver at småbarn har glede av lek og samvær med jevnaldrende, det kan vi enes om. Spørsmålet er vel heller om det er heldig at sosialiseringsprosessen foregår uten barnas primæromsorgsgivere?

En krevende oppgave

Små barns begrensede evne til følelsesregulering, manglende impulskontroll og ganske egoistiske tilnærming til verden, tilsier at de er helt avhengig av voksenpersoner som er tett på for hjelp og støtte.

Tatt dette i betraktning vil åpen barnehage, der barn er i følge med sine primæromsorgsgivere, være en bedre arena for sosialisering enn den tradisjonelle barnehagen der barn voksen-barn-ratioen på det beste er 1 til 3.

Norske barn tilbringer 41 timer hver uke fra ca. ett års alder. Opplever de å være tilstrekkelig elsket?

—  Nadia Olonkin

Nome svarer videre på bekymringen for barnas tilknytningsprosesser ved å si at «tidlig barnehagestart i seg selv ikke ser ut til å ha negativ effekt på tilknytningsprosessene så lenge foreldrene er normalt sensitive for barnas behov.»

Det å være sensitiv ovenfor barnas behov krever emosjonell tilgjengelighet og overskudd. Ettersom småbarnsforeldre i Norge i dag gjerne utfører tre årsverk fordelt på to voksne, bør det ikke være vanskelig å se for seg at det å balansere forventinger og krav fra arbeidsgiver, med å være tilstrekkelig emosjonelt tilgjengelig for ens barn, samtidig som man skal vedlikeholde en husholdning, er en svært krevende oppgave.

Og da gjenstår jo spørsmålet om hvor mange småbarnsforeldre som evner å være tilstrekkelig sensitive.

Opplever de å være elsket?

Jeg stusser også over det generelle fraværet av refleksjoner rundt betydningen av foreldres kjærlighet til sine barn.

Da jeg innhentet data i forbindelse med min masteravhandling, spurte jeg de ansatte om det var noen forskjell i hvordan de følte det overfor deres egne barn kontra barna de jobbet med.

Selvfølgelig var det det. Selv om man bryr seg dypt og inderlig om barna man jobber med, så elsker man sine egne.

Hva innebærer det egentlig å elske noen? Holder det å si «jeg elsker deg»? Eller forutsetter det at ordene etterfølges av handling? Norske barn tilbringer 41 timer – og mer – i barnehagen hver uke fra ca. ett års alder. Opplever de å være tilstrekkelig elsket?

Er følelsene en forelder har til sitt barn betydningsløse?

—  Nadia Olonkin

Kan foreldrekjærligheten erstattes?

Ryggmargsrefleksen som tilsier at verden er et godt sted å være, tilliten til at andre vil deg vel, troen på en selv som uvurderlig – uavhengig av alt annet, tror jeg i stor grad etableres de første årene av livet i samvær med foreldre som elsker oss betingelsesløst. Deres kjærlighet kommer til uttrykk fra første stund gjennom non-verbal kommunikasjon.

Den fysiske smerten vi kjenner på når våre barn skader seg, stoltheten som kommer til uttrykk gjennom en klump i halsen når hen sier «mamma» for første gang eller tårene i øyekroken når poden tar sine første skritt.

Er følelsene en forelder har til sitt barn betydningsløse? Kan denne foreldrekjærligheten erstattes av pedagoger på jobb?

Føre-var-prinsippet

Å påvise en direkte årsakssammenheng mellom tidlig barnehagestart med helseplager senere i livet er vanskelig, men vi vet at utilstrekkelige omsorgsgivere i disse sårbare årene representerer en potensielt sett stor trussel for barns fysiske og psykiske helse livet gjennom.

Frem til det foreligger forskning som viser at den omfattende institusjonaliseringen er til det beste for barna, bør vi følge et føre-var prinsipp og jobbe for at barna får mer tid hjemme med sine foreldre.

I Grunnlovens § 104 står blant annet dette: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, (...) fortrinnsvis i egen familie».

Det, Dag Øystein Nome, er det en grunn til.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt