Verdidebatt

Uavhengig veiledning er en god investering

ABORTNEMND: Under en samtale i nemnd er maktforholdet tydelig til stede. Når man skal veilede mennesker i et av livets største valg, blir et slikt premiss helt feil.

Debatten om grensen for selvbestemt abort og nemndenes eksistens er i gang. Hvilke rammer og lovverk som skal være gjeldende i Norge er én ting. Men hva trenger de som står i valget om å fullføre eller avslutte et svangerskap?

Et besværlig maktforhold

Tilde Broch Østborg skriver i innlegget «Den ubehagelige abortnemnda» (VL 11/3) at «flere hundre kvinner vil kunne få en bedre samtale om nemndene erstattes med en samtale».

Torleiv Ole Rognum responderte med at abortnemndene bør bestå, og at det ville vært bra om det skjedde en omlegging av abortnemndene med mer vekt på rådgivning og praktisk tilnærming. (VL 13/3).

Maktforholdets «ikke-eksistens» er avgjørende for å skape en trygg relasjon, som kvinnen trenger.

—  Andrea Skaarer Kreutz

Debattantene har ulike meninger om abortnemndens ansvar og funksjon, men en ting trekker begge to frem: viktigheten av at kvinnen får en god samtale og hjelp i sin situasjon.

Maktforholdet under en samtale i nemnd, slik nemnda fungerer i dag, er tydelig til stede og vil aldri kunne «ikke-eksistere». Men maktforholdets «ikke-eksistens» er avgjørende for å skape en trygg relasjon, som kvinnen trenger.

Slik jeg oppfatter Rognums intensjon med omlegging av nemndene, med mer vekt på rådgivning og praktisk tilnærming, vil derfor ikke fungere. Premisset for veiledning, den trygge relasjonen, er ikke til stede.

Veiledning en god investering

Stiftelsen Amathea er en offentlig finansiert helsetjeneste med over 40 års erfaring i møtet med mange som står, og har stått, i valget om å avslutte eller fullføre et svangerskap.

Vi har i 18 år, fra 2003, vært en objektiv og nøytral helsetjeneste som tilbyr veiledning til kvinner, menn og par som står i sitt valg over hele landet. Uavhengig av når valget skal tas, med mål om at alle skal ta sitt eget valg!

Amathea har spisskompetanse på samtaler i komplekse problemstillinger der emosjonelle, eksistensielle og relasjonelle elementer er tilstede. Elementer som er sterke faktorer når du du skal ta et av dine kanskje viktigste og vanskeligste valg; å avslutte eller fullføre et svangerskap, å bli forelder eller ikke bli forelder, å bli alene eller fortsette som par.

Det er ikke uvanlig at det ene valget har flere valg i seg. Alle har sin egen prosess. Den bør følges av en profesjonell veileder med kunnskap og erfaring på hvordan denne ivaretas på en god måte.

Eierskap til sitt eget valg

Jeg forstår Østborgs forslag om å erstatte nemndene med en samtale gjennomført av en uavhengig samtaletjeneste.

Dette vil kunne fungere på veiledningens premisser; å skape en trygg relasjon og et trygt rom, med mulighet for å fremme refleksjonen, åpne fremtidsalternativene, regulere emosjoner og skape et godt grunnlag for eget valg.

Jeg vil oppfordre alle som deltar i debatten om å velge sine ord og ytringer klokt.

—  Andrea Skaarer Kreutz

Amathea, som årlig møter veldig mange i sitt valg, heier på fokuset om viktigheten av gode samtaler og veiledning. Det er dette de som står i sitt valg trenger! Å ha eierskap til sitt eget valg er et godt stykke folkehelsearbeid og en god investering for samfunnet og alle involverte.

En oppfordring i abortdebatten

Til slutt ønsker jeg å komme med en oppfordring. Debatten knyttet til grensen for selvbestemt abort og nemndenes eksistens er i gang, nok en gang. Meningene og synspunktene er mange, ordvalg og ytringer likeså.

Er det en ting Amathea vet, så er det at denne debatten treffer på ulike måter, og for noen med stor kraft! Jeg vil oppfordre alle som deltar i debatten om å velge sine ord og ytringer klokt.

Dine ord har stor kraft og for noen kan det åpne opp et rom de helst vil besøke når de selv velger. Ikke når harde ord treffer!

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt