Verdidebatt

Nei, vi kan ikke samle folk i Oslo nå

STENGTE KIRKER: Vi lengter alle etter å samle menighetene, men hensynet til smittevern går foran alt i tiden framover.

debatt

Noen av prestene i Oslo har laget et «påskeopprop» for å få myndighetene til å tillate gudstjenester i Oslo i påskehøytiden. På vegne av et stort antall kirkelig ansatte i Oslo, har vi behov for å bidra med en motstemme.

Det er viktig at Den norske kirke viser nestekjærlighet og samfunnsansvar i denne tiden. Så lenge myndighetenes anbefaling er at mennesker ikke skal samle seg, er det heller ikke forsvarlig å invitere til gudstjeneste, verken inne eller ute.

Sara Moss Fongen og Kjerstin Jensen, debatt

Kirkens mange ansatte er heldigvis fortsatt til stede for mennesker på andre måter

—  Moss Fongen og Jensen

Må ivareta presten

Som tillitsvalgte er vi opptatt av å ivareta prestene, og vi vet det er mange som er urolige for å bidra til smittespredning og selv bli smittet. I noen bydeler er smitten svært høy, og mange menigheter har verken kirketjenere eller egnede uteområder som muliggjør trygge arrangement.

Især menighetene i Kirkelig fellesråd i Oslo er i stor grad avhengige av frivillige medarbeidere for å få gjennomført gudstjenester, og i praksis vil derfor smittevernansvaret ofte ligge på presten.

Kirken er til stede på andre måter

Arbeidsgiverne må ha mulighet til å kvalitetssikre smittevern og arbeidsmiljø før gudstjenestelivet igjen kan komme i gang. Vi lengter alle etter å samle menighetene, men hensynet til smittevern går foran alt i tiden framover.

Kirkens mange ansatte er heldigvis fortsatt til stede for mennesker på andre måter, og det gjøres en imponerende innsats for å hjelpe utsatte grupper.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt