Verdidebatt

Øyvind Håbrekke: Gamlebyen tåler mangfold

NLA: Jeg håper vi alle, sekulære, religiøse og i ulike familieformer, møtes på foreldremøter og juleavslutninger, der vi våger å si hva vi mener og lytter nysgjerrig til andre.

Rektor ved Gamlebyen skole, Geir Johansen, argumenterer i Vårt Land (3.2) for beslutningen om å avslutte samarbeidet med NLA om praksis for lærerstudenter.

Johansen mener NLA på noen områder har verdier som skiller seg vesentlig fra det han mener er hans egen skoles verdigrunnlag. Det er jo interessant i seg selv at rektorer ved Oslos skoler på egen hånd kan konkludere med at høyskoler med statlig akkreditering for utdanning av lærere, bryter med verdiene i opplæringsloven og læreplanene.

Når han skal konkretisere, sier Johansen at dette «gjelder særlig synet på homofili og samliv, slik det er nedfelt i NLAs verdidokument».

Homofili er imidlertid ikke omtalt i NLAs verdidokument. Men utifra skoleledernes uttalelser fremgår det at de sikter til følgende setning: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

Lite egnet som testspørsmål

Siden det springende punktet synes å være synet på ekteskapet, er det nyttig å se på hva ekteskapet er.

Ekteskapsloven begynner med en rekke bestemmelser om hvem som ikke kan gifte seg med hverandre. Deretter går loven inn på det som må anses for å være ekteparenes privilegier og som gir et lovregulert forhold av plikter og rettigheter.

Vi har mange familieformer og mennesker lever ulike liv. Enten man støtter det synet NLA gir uttrykk for, eller et syn der ekteskap også inkluderer likekjønnede par, så innebærer ekteskapet å rangere familieformer der noen gis en særskilt status som andre ikke får.

Synet på ekteskapet er derfor lite egnet som testspørsmål på inkluderende holdninger til samlivsformer og familier.

Hvilke vurderinger har Gamlebyen skole av FRI sitt syn på ekteskapet og deres syn på polygame forhold?

—  Øyvind Håbrekke

Famling etter argumenter

Rektor Johansen mener det har relevans for saken at Gamlebyen skole har samarbeid med Skeiv kunnskap. Dette er FRI sitt kompetansehevingsprogram om normer og kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune. Det er da verdt å nevne at FRI ikke støtter noen av de to nevnte synene på ekteskapet, men har inntatt en tredje posisjon.

Organisasjonen har programfestet at ingen samlivsformer skal ha økonomiske privilegier framfor andre, der også polygame relasjoner «skal ha samme rettslige vern som de som lever i parrelasjoner.» Hvilke vurderinger har Gamlebyen skole av FRI sitt syn på ekteskapet og deres syn på polygame forhold?

Jeg tror det ligger en positiv intensjon om inkludering bak skoleledernes vurderinger. Vurderingene virker imidlertid svært lite gjennomarbeidet. Resultatet blir en hjelpeløs famling etter argumenter.

Om skolen skulle mene at elever kan rammes av en samarbeidsavtale med en høyskole med dette synet, hvordan kan skolen da ha lærere med liknende konservative syn? Hvordan løses dette i jobbintervjuer og i forholdet til diskrimineringslovgivningen?

Hva tenker Johansen om at skolens verdigrunnlag og ekteskapssyn i følge ham selv bryter med det vi må anta er mange av foreldrenes syn?

Vi kommer fra ulike steder

Jeg håper mine barn, som kommer fra et hjem med kristne foreldre, også i fremtiden møter muslimske lærere og med andre ståsteder enn våre egne. Jeg håper hinduistiske barn møter kristne lærere.

Jeg håper vi alle, sekulære, religiøse og i ulike familieformer, møtes på foreldremøter og juleavslutninger, der vi våger å si hva vi mener og lytter nysgjerrig til andre. Vi kommer fra ulike steder og har ulike historier. Kanskje noen til og med har studert ved en privat høgskole med et selvstendig verdigrunnlag. Det tror jeg de tåler i Gamlebyen også.


VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt