Verdidebatt

Julebudskap fra MF?

INOFRMASJONSBLADET: Som ansvarlig redaktør tar jeg selvkritikk på presentasjonen av denne saken i MF-bladet.

Etter utgivelsen av siste utgave av informasjonsbladet MF-bladet har en stor gruppe tidligere MF-studenter skrevet et engasjert innlegg i Vårt Land. Reaksjonene knyttes særlig til billedbruken i tilknytning til intervjuet med Morten Magelssen om bioetikk. Inntrykket som sitter igjen for flere er en kobling mellom abort, inkarnasjon og adventstid, som til sammen bidrar til «et problematisk julebudskap fra MF».

Jeg har fått flere direkte reaksjoner etter oppslaget i MF-bladet. Noen er takknemlige og andre er kritiske.

—  Vidar L. Haanes

Bildebruken bidro til annet fokus

Det er ikke vanskelig å forstå de tidligere MF-studentenes reaksjon, slik de skriver: «I møte med sammensatte og ofte sårbare liv som står overfor reelle valg med tanke på abort, oppleves sammenkoblingen mellom kirkeårstid og abortdebatt som sterkt problematisk.»

Jeg har fått flere direkte reaksjoner etter oppslaget i MF-bladet. Noen er takknemlige og andre er kritiske. Som ansvarlig redaktør tar jeg selvkritikk på presentasjonen av denne saken i MF-bladet. Billedbruken og innrammingen av intervjuet bidro til et annet fokus enn det som var hensikten: nemlig å vise ulike etiske problemstillinger som det arbeides med på MF, deriblant bioetikk. Underskriverne har også rett i at vi kunne involvert stipendiat Gunhild Hugdal, som i sin doktoravhandling tematiserer «Kvinners reproduktive selvbestemmelse - utfordringer for kristen, feministisk etikk.»

Ble menneske i Marias liv

En del av hensikten med oppslaget var å reklamere for kurset i bioetikk som MF skal tilby på nyåret. Der skal en rekke av de etiske utfordringer som oppstår i møte med ny teknologi på individ- og samfunnsnivå tematiseres.

Samtidig er kjernen i det kristne julebudskapet at «Guds sønn er kommet til oss ned, nå skal hans miskunn råde.» Inkarnasjonen innebærer at Gud ble menneske i Marias liv, og ikke først ved sin fødsel.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt