Verdidebatt

Problematisk julebudskap fra MF

ABORT: Er adventstiden virkelig et egnet tidspunkt for MF vitenskapelig høyskole å markere abortsyn?

I siste utgivelse av MF Vitenskapelig Høyskole sitt eget blad, «MF», pryder bildet av et foster forsiden. Åpner du bladet, har fosteret fått glorie i illustrasjonen av intervjuet med bioetiker Morten Magelssen. På bildet står det: «He’s on His Way». Abortspørsmålet som diskuteres i intervjuet, knyttes slik sammen med både inkarnasjon og adventstid. Det reagerer undertegnede på.

MF polemiserer debatten

Det er med glede vi nåværende og tidligere studenter leser på MFs hjemmeside at MF har nådd et mål om 40 prosent kvinnelige forskere. Samtidig er det med en viss grad av undring at vi leser siste nummer av «MF» 2/2020. Bladet har tittelen «Fra vugge til grav,» og fremhever med dette at MF har etikkeksperter på alt fra «befruktede eggceller til flyktninger og det helt vanlige arbeidslivet». Det er i forbindelse med det første temaet at det for oss reises noen kritiske spørsmål:

Spørsmålet om abort knyttes sammen med inkarnasjonen på en måte som kobler Kristi komme til verden sammen med tanken om at menneskelivet er hellig. Gjennom illustrasjonen av et foster med glorie, knyttes ikke bare kristen etikk til et ensidig abortsyn, men adventstiden brukes indirekte som polemikk mot kvinner som velger å avslutte svangerskap. Dette er dypt problematisk, både med tanke på menneskesyn, sjelesørgerisk varsomhet, samt forståelse av kvinners makt og avmakt over egen kropp og seksualitet, og det bidrar til å polemisere debatten unødig.

Viser ikke bredden i de MF-ansattes perspektiver

Selv om vi har ulike ståsted med tanke på abort, setter vi som lesere spørsmålstegn ved at abortspørsmålet presenteres så ensidig. Etikk vil alltid handle om avveininger av ulike verdier, problemstillinger, hensyn, m.m. Å fremstille saken fra én side og koble den opp mot julebudskapet, oppleves som en forenkling av spørsmålet, som bruk av religiøs makt, og som en usynliggjøring av kvinnens valg oppi det hele.

I møte med sammensatte og ofte sårbare liv som står overfor reelle valg med tanke på abort, oppleves sammenkoblingen mellom kirkeårstid og abortdebatt som sterkt problematisk.

—  Nåværende og tidligere MF-studenter

Spørsmålet om mennesket som et moralsk subjekt ville ikke kunne ha eksistert dersom mennesket ikke hadde hatt et valg om å velge mellom det ene eller det andre. Spørsmålet om kvinners rett til selvbestemt abort er nøye diskutert i Gunhild Maria Hugdals kommende avhandling om nettopp dette. Hugdal er ansatt som stipendiat ved MF, og også i hennes arbeide er kristen etikk en forutsetning for debatten. Det er svært påfallende at perspektivet som fremkommer i denne avhandlingen ikke presenteres. Både ville man ved å ta det med vært med på å synliggjøre flere kvinnelige ansatte, og satt problemstillingen om abort inn i en større kontekst som hadde vist bredden i de MF-ansattes perspektiver og forfatterskap.

Er det i advent vi skal markere abortsyn?

Helt til slutt vil vi sette et klart og tydelig spørsmålstegn ved om adventstiden er et egnet tidspunkt til å markere abortsyn. Det er vår felles lesning at intervjuet med Magelssen brukes til nettopp dette. I møte med sammensatte og ofte sårbare liv som står overfor reelle valg med tanke på abort, oppleves sammenkoblingen mellom kirkeårstid og abortdebatt som sterkt problematisk.

Fremstillingen av etikkforskningen som kommer fram i denne utgaven av MF er full av interessante temaer og problemstillinger. Vi håper samtidig at MF som utdanningsinstitusjonen evner å rette et kritisk blikk mot hvilke perspektiver den lar lyde uimotsagt i sitt eget blad i offentligheten.

Annette Dreyer, Christine H. Aarflot, Marianne H. Brekken, Marita Hammervik Owen, Hanne Marie Iaursulëiel Pedersen-Eriksen, Dorothee Ziller, Christina Aase, Maud Marion Laird Eriksen, Gunnhild Nordgaard Hermstad, Maria Pedersen-Mong, Christine J. Andreassen, Ingvild Bjørnøy Lalim, Kjersti Jåvold Landmark, Silje Mathea Kleftås Nygård, Marte Solbakken Leberg, Marte Birkeland Åsen, Ingrid Ulvestad Øygard, Silje Kristin Meisal, Hanne Kleveland, Ruth Eva Sollie, Annhild Tofte, Anne Anita Lillebø, Maja L. Skålvold, Camilla Osnes, Renate Egeberg-Jensen, Anne Austad, Anne Line Kroken Holme, Iselin Jørgensen, Tora Løland, Camilla Winsnes, Ranveig Dahle Svanholm, May Line Angell, Ane Kristin Koller Sundnes, Inger Johanne Aas

Nåværende studenter og MF-alumni.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt