Verdidebatt

BCC - bedre enn sitt rykte?

ØKUMENIKK: Det er lett å trekke fram positive sider ved BCC. De er vennlige, åpne og arbeidsomme. Mitt råd er likevel at erkjennelse av mulige feil vil styrke støtten i kristen-Norge.

Det blåser friskt rundt BCC etter NRKs Brennpunkt, med sterke gjensidige påstander. Hva er egentlig sannheten i denne flom av motstridende beskyldninger?

For to år siden deltok jeg i en gruppe innen Norges Kristne Råd (NKR) for å ha samtaler med noen av lederne i BCC i forbindelse med deres søknad om medlemskap i NKR. Jeg var på det tidspunkt tilsynsmann i DELK – Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. DELK er relativt nylig blitt medlem i NKR, og jeg kunne bidra med erfaringer som trolig var viktige for BCC å lytte til. DELKs erfaring med intern-kritikere og avhoppere var også et aktuelt tema i møte med BCC, som har tilsvarende utfordringer.

---

Brunstad Christian Church (BCC)

  • Brunstad Christian Church, tidligere kalt Den kristelige menighet, oppsto i Vestfold på begynnelsen av 1900-tallet.
  • Fikk sitt uoffisielle navn, Smiths Venner, etter stifteren Johan Oscar Smith.
  • I dag har menigheten ca. 8.400 medlemmer i Norge.
  • Har nylig søkt om medlemskap i Norges Kristne Råd

---

Vi hadde fem-seks møter i løpet av noen måneder. De to øverste lederne deltok ikke i samtalene, den ene var kun på en kort visitt. De vi møtte, var åpne og vennlige, og samtalene opplevde vi som konstruktive. De viste en tydelig vilje til å se på sin egen lære, tradisjoner og livsstilskrav, uten å gå på akkord med sin tro og overbevisning. Nåden, Guds kjærlighet og et frimodig Jesusfokus har fått en tydeligere plass i forkynnelsen. De ønsker å anerkjenne de andre kirkene i NKR som kristne søsken og gir tilslutning til de felleskristne trosbekjennelser, begge deler en forutsetning for medlemskap i NKR. Søknaden om medlemskap avgjøres kanskje i løpet av 2021. Jeg gikk ut av samtalegruppen da jeg sluttet som tilsynsmann i 2019, og kommenterer BCC her på egne vegne.

Har et troverdighetsproblem

Det er lett å trekke fram positive sider ved BCC. Lokalt nyter de stor anerkjennelse som vennlige, positive og arbeidsomme. Det står respekt av at de har reist det gigantiske kongress- og hotellsenteret på Brunstad i Stokke gjennom hovedsakelig frivillig innsats fra medlemmene. At det stilles spørsmål ved graden av frivillighet, er en annen sak. I tillegg har de et barne- og ungdomsarbeid som bare er imponerende. For å nevne noe.

En ærlig vilje til selvkritikk og erkjennelse av mulige feil er et bedre valg enn selvforsvaret og rettferdiggjørelsen av egne handlinger når det reises kritikk.

—  Rolf Ekenes

Samtidig er det trekk ved BCC som skaper undring. Forvaltning av menighetens midler gjennom omfattende pengeoperasjoner i skatteparadiser er ikke egnet til å skape tillit. Et sterkt pengefokus gjennom kontinuerlige innsamlingsaksjoner og press for ytterligere dugnadsinnsats oppleves av mange i BCC som svært krevende. Ledere med personlige kjempeformuer og fasjonable villaer oppleves som i dyp utakt med et bibelsk nøysomhetsideal, og skaper et troverdighetsproblem. Samtidig utfordres vanlige BCC-ere til dugnad og givertjeneste som bringer noen av dem til den økonomiske smertegrensen. Gigantomanien på Brunstad skaper ikke bare begeistring innad i BCC-rekkene, ei heller snevet av persondyrking innen lederskapet. En opplevelse av trange kår for ytringsfrihet, åpenhetskultur og internkritikk er det mange BCC-ere som ikke ønsker å snakke om.

Mitt råd: Ta grep

Uviljen hos lederne mot å stille i media men heller sende en advokat, er heller ikke egnet til å skape tillit. Når en av lederne uttaler at «dette er det første – og siste – intervjuet jeg gir», må en bare undres. En ærlig vilje til selvkritikk og erkjennelse av mulige feil er et bedre valg enn selvforsvaret og rettferdiggjørelsen av egne handlinger når det reises kritikk.

Vi som kristne utenom BCC går så menn ikke fri for kritikk og har vårt å svare for. Men er det aldri så lite rett i eksemplene ovenfor, er min velmente anbefaling til vennene i BCC: Gjør noe med disse forholdene. Det vil være svært bra for oss – og dere – om dere blir en del av NKR-fellesskapet. Det vil trolig styrke støtten i kristen-Norge vesentlig at dere tar noen grep her. Lykke til!

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt