Verdidebatt

Intoleranse kan være et ideal

Bør prester som sier nei til kvinnelig prestetjeneste ­tolereres? Svaret ditt viser ikke uten videre hvor ­tolerant du er. Isteden avsløres dine ­grunnleggende verdier.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt