Verdidebatt

Veganisme er ikke en diett

Etiske verdier kan oppleves som like betydningsfulle som en gudstro. Derfor bør veganisme anerkjennes som livssyn.

Oslo 20050117. Medlemmer av dyrevernorganisasjonene NOAH og PETA  demonstrerte mandag mot at dyr vanskjøttes og drepes i forbindelse med tester utført av hundematprodusenten Iams. Iams er eid av Procter & Gamble og produserer også dyrematmerket Eukanuba.
Foto: Heiko Junge / SCANPIX .

Arild Tornes

Veganer

Det diskuteres hvorvidt veganisme oppfyller kriteriet som livssyn, og om Norsk vegansamfunn er et støtteberettiget livssynssamfunn. Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, er usikker på om veganismen oppfyller livssynskriteriet som «et sammenhengende syn på menneskets plass i tilværelsen og sentrale etiske spørsmål» (VL 08.09), og sier det er vanskelig å se for seg et livssyn som bare skal forholde seg til dyr. Det virker som Joys overser noen meningsdimensjoner ved dette menneske-dyr-forholdet.

Definisjon

Veganisme er definert som en etisk filosofi og en praktisk livsførsel basert på respekt for dyr, hvor avstandstaging fra kjøtt, dyreprodukter og dyreutnytting står sentralt. Norsk vegansamfunn sin definisjon, hentet fra britiske Vegan Society, sier at: «Veganisme er en levemåte som søker å ekskludere, så langt som mulig og praktiserbart, alle former for utnyttelse av og grusomhet mot dyr for mat, klær eller andre formål.» Den lengre definisjonen til Vegan Society beskriver veganisme som «A philosophy and way of living» og inkluderer «promotes the development and use of animal-free alternatives for the benefit of animals, humans and the environment.»

Først tidlig på 1950-tallet definerte The Vegan Society veganisme som et standpunkt mot all utnytting av dyr, og for dyrs og menneskers frigjøring. Utnytting av dyr til eiendom, forbruksvarer, arbeid, jakt og dyreforsøk, er uforenelig med en rettferdig og medfølende behandling av våre medskapninger, skriver visepresident i The Vegan Society, Leslie Cross, i «Veganism Defined» (1951).

LES OGSÅ: Reagerer kraftig på at veganere kan få støtte som livssynssamfunn: – Hva blir det neste? spør Sp

Ikke en diett

Veganisme er ikke en diett, selv om veganere velger et plantebasert kosthold. Det er flere grunner til at folk velger et overveiende plantebasert kosthold. Veganisme er heller ikke først og fremt en forbrukerboikott. Veganisme angår all menneskelig behandling av våre medskapninger. Det er vanskelig å se hvordan «livsstil» er en mer adekvat beskrivelse enn «livssyn», slik Joys indikerer. Veganismen omhandler de mest sentrale etiske verdier, som ansvar for våre neste, ikkevold og respekt for individets egenverdi.

Veganismen impliserer et menneskesyn. Mennesker er også dyr. Vi deler livslyst, velvære og lidelsesevner, grunnkriterier for moralsk status. Veganismen impliserer også at mennesket er fritt og ansvarlig for sine valg, at menneskets behandling av andre dyr ikke er naturlig i en låst forstand. Mennesket er ikke et rovdyr, men kan velge å oppføre seg som rovdyr, både i møte med andre dyr og i møte med andre mennesker.

En etisk filosofi

Joys har rett i at veganismen skiller seg fra tradisjonelle tros- og livssyn ved å ikke beskjeftige seg med problemstillinger som ofte opptar dem. Om det fins en Gud, liv etter døden, en overordnet mening med tilværelsen eller ikke, er ikke tema. Veganismen er utelukkende en etisk filosofi som fokuserer på hvordan vi lever her og nå. Blant veganere finner man både religiøse, ateister og humanister.

Ett spørsmål er om et utelukkende etisk livssyn, er like støtteverdig under loven for tros- og livssynsfrihet, som livssyn med mer metafysisk innhold. Som en etisk livsfilosofi gir veganismen et rimelig «sammenhengende syn på menneskets plass i tilværelsen og sentrale etiske spørsmål». Er det rimelig å forvente at man i tillegg må ha bestemte oppfatninger om helt andre temaer? Etiske verdier kan oppleves som like eksistensielt betydningsfulle, som det en gudstro eller en humanistisk overbevisning har for dem som har det. Det er ett argument for at veganisme bør anerkjennes som livssyn.

LES MER:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt