Verdidebatt

Det oppriktige fellesskapets muligheter

Eksemplene er mange på at varslingsinstituttet i NLM ikke fungerer. Formelle prosesser brukes til å tie varslere og skyve ut uromomenter. Det organisasjonen trenger er en sannhetskommisjon.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt