Verdidebatt

Hvordan skal vi forstå nattverd?

For å forstå nattverdens betydning, er det ikke lenger avgjørende å markere yttergrenser for å sperre noen ute. Det er viktigere å peke på nattverdens sentrum.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt