Verdidebatt

Knutby minner oss om at mennesker kan reise seg igjen

Den som er avmektig, gir opp å sette egne grenser. Da forsvinner grensene mellom arbeid og hvile, dag og natt, mitt og ditt, riktig og galt, individ og gruppe.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt