Verdidebatt

KrF ser familien som et mål i seg selv

Det blir feil om synet vårt på arbeid reduseres til kun å tjene penger og skaffe mat på bordet

Enighet om ny livssynspolitikk. Jorunn Gleditsch Lossius

Jorunn G. Lossius

KrFs familiepolitiske talsperson

Småbarnsforeldre blir for lite verdsatt, skriver Camilla Strømland i Vårt Land 19. juli. Det har hun helt rett i, og jeg er glad for at vi får familienes stemmer inn i debatten.

Det er familiene som kjenner hvor skoen trykker, de vet hvor mye logistikk som skal til for å få hverdagen til å gå opp og hvordan ordningene vi som politikere vedtar påvirker deres liv og muligheter til å ta de valgene som er best for dem og deres familie.

Hjemmeværende foreldre

KrF er en sterk forkjemper av kontantstøtte og i regjering har vi fått gjennomslag for å øke både den og barnetrygden. Samtidig har vi økt engangsstønaden, for vi vet hvor viktig nettopp dette er for førstegangsfødende.

Vi trenger at det fødes flere barn. For å få det til må det være attraktivt å velge familielivet. I tillegg til å øke viktige ytelser for familiene, må arbeidslivet sørge for at det er mulig å kombinere familie og yrkesliv på en god måte.

Det å være hjemme med barn skal verdsettes, ikke sees ned på. Nettopp derfor velger KrF stadig å løfte denne debatten og vi er glad for at det løftes flere stemmer, slik som Strømlands.

• LES OGSÅ: Fattigdom bekjempes ikke av enkelttiltak

Familiene først

Det blir feil om synet vårt på arbeid reduseres til kun å tjene penger og skaffe mat på bordet. Arbeid er også de utallige timene man investerer i de små barna. Den erfaringen kvinner og menn gjør seg av å være hjemme med barn bør bli verdsatt også i arbeidslivet.

Kvinner som kommer inn i arbeidslivet etter noen år med små barn har en viktig kompetanse som gir arbeidsgivere en fordel. Når man for eksempel ansetter til lederstillinger, bør det anses som en svært positiv kvalifikasjon å ha kompetanse på hvordan man kombinerer arbeidsliv og familieliv.

Altfor mange ganger har arbeidslinja kommet i veien for god familiepolitikk. Men der andre partier ønsker at deres familiepolitikk skal bidra til å nå ulike mål, enten det er likestilling, integrering eller ei styrka arbeidslinje – så sier vi familiene først.

Foreldre vet best

Selv om likestilling og arbeidsdeltakelse er viktige hensyn, så kan ikke disse få trumfe hensynet til familiene. KrF ser familien som et mål i seg selv, og ønsker en familiepolitikk på familiens premisser. Det kan aldri være sånn at familiene blir redusert til et middel for å oppnå andre mål, slik som likestilling.

Arbeidsgiver må komme familiene i møte. Jeg er glad for at konstituert barne- og familieminister, Ida Lindtveit Røse, tar til orde for mer bruk av hjemmekontor. Nettopp dette kan bidra til mer fleksible løsninger for de familiene som ønsker å kombinere familie- og karriereliv. Det bør være fullt ut mulig så lenge arbeidslivet tilpasser seg familiene og ikke omvendt.

Småbarnsforeldre skal verdsettes og vi skal bygge sterke familier. Helt sentralt i dette står valgfriheten. Den erkjennelsen av at familier er forskjellige, at foreldre kjenner sine barn og omstendigheter best, og at de vet hva som skal til for å få deres hverdag til å gå i hop på en god måte.

LES MER:

• Medlem av bioteknologirådet om eggdonasjon: «Har barn blitt en vare?»

• Barn har blitt en byrde i Kina

• Dette er det viktigste utfordringene for jenter og kvinner i 2019

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt