Verdidebatt

Det Sjømannskirken nå gjør, er fullt legitimt

Vi som har vår bakgrunn fra den uavhengige presse må vokte oss slik at vi ikke uberettiget kritiserer organisasjoner som gjør et annet valg.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Helge Simonnes

Tidligere redaktør i Vårt Land

Gunnar Bodahl-Johansen løfter urettmessig den presseetiske storslegga når han i Vårt Land 6. juli kritiserer styre og øverste ledelse i Sjømannskirken for å «kvele debatt». Det må være legitimt at ­generalsekretær er ansvarlig redaktør for organisasjonens blad.

Erfaring fra nazipressen

Et nøkkelord innen journalistikk er «uavhengighet». De fremsynte folkene som grunnla Vårt Land i 1945 så hvor viktig­ ­uavhengigheten var for en ny, kristen dagsavis. Den skulle ikke være talerør for noen organisasjon. Det var den uavhengige journalistikken som skulle fremmes, noe som var spesielt viktig ut fra erfaringer fra den nazistyrte pressen.

Noe helt annet er at når en organisasjon utgir et medlemsblad. Ofte etableres det for å fremme organisasjonens interesser. Det er noe av poenget ved det hele. ­

Ledelsen kan selvsagt ta en beslutning om å ansette en redaktør som står helt fritt opp mot ­ledelsen, men da må organisasjonen ha et bevisst forhold til hva den gjør. Har ledelsen først gjort et slikt valg, har man fraskrevet seg muligheten til å «styre» redaktøren.

• LES OGSÅ: Fagpressen: – Sjømannskirken definerer seg ut av journalistikken

Det Sjømannskirken gjør er fullt legitimt

For noen organisasjoner kan det gi mening å ha et slikt selvstendig debattorgan. Ledelsen utsetter seg på denne måten for kritikk, og her er jeg enig med Gunnar Bodahl Johansen i at det kan være et gode.

Men vi som har vår bakgrunn fra den uavhengige presse må vokte oss slik at vi ikke uberettiget kritiserer organisasjoner som gjør et annet valg. Det som Sjømanns­kirken nå gjør, er fullt legitimt. Som oftest er det i tråd med lesernes forventning om at bladet representerer organisasjonens linje.

Ikke enten-eller

Det er etter min mening langt mer spennende å jobbe i et medieorgan der journalistikken er helt fri, men de som arbeider i et organisasjonsblad gjør likevel et viktig arbeid for sin organisasjon.

Det er ikke så uvanlig at pressefolk bytter beite fra uavhengige redaksjoner til et organisasjons- eller bedriftsblad. Min opp­levelse er at mange er for lite bevisst på at de da gjør et grunnleggende valg. De skriver og tar bilder på samme måte som tidligere, men som oftest kan de ikke lenger påberope seg den uavhengighet som konstituerer den frie journalistikken.

Her er det ikke en mellomting, det er et enten eller-valg. Begge deler kan fungere, men fra helt ulike perspektiver.

LES MER:

Sjømannskirkens blad gir redaktøransvar til generalsekretæren: – Kan bli et talerør

Ansatte mener Sjømannskirken ber dem om å ligge lavt med Pride-engasjement

Lotteritilsynet snur: Misjonslotterier får avholdes som før

---

Fakta:

---

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt