Verdidebatt

UNE er ikke interessert i egne feil

Utlendingsmyndighetene er lite åpne for å lytte til mulige feilkilder i deres egne troverdighetsvurderinger.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt