Verdidebatt

KrFs krokodilletårer

Et aldri så lite solstikk må ha rammet KrFs Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, da hun anklaget meg og Sp for å «sole seg i den populistiske glansen av hvite steinkirker.»

1 av 2

Åslaug Sem-Jacobsen

Stortingsrepresentant for Senterpartiet

Senterpartiet og KrF står sammen i mange saker, selv om KrF nå dessverre befinner seg på den betenkelige siden av den politiske midtstreken. Én av sakene vi gjennom år har stått sammen om, er kirkevedlikehold. Kirkeforfallet skyldes først og fremst at staten for en stor del har overlatt problemene til fattige kommuner.

De siste årene har det likevel, gjennom godt tverrpolitisk samarbeid i Stortinget, løsnet. Særlig viktig ble et fellesforslag fra Sp og KrF (fremmet av Marit Arnstad og Geir Bekkevold) i 2015 om at regjeringen skulle «utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etter-reformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650 kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå.» Etter dette har Stortinget behandlet spørsmålet om framtiden til Opplysningsvesenets fond og samstemmig gått inn for en modell som i årene framover frigjør store, statlige midler til kirkevedlikehold.

Klar bestilling

Regjeringen har likevel ennå ikke fulgt opp Stortingets klare bestilling fra 2015 om en plan for hvordan de viktigste kirkebygningene våre skal settes i stand. Dette gjør det selvfølgelig nødvendig for Sp og Stortinget å presse på, siden problemet både er stort, kostnadskrevende og har alvorlige konsekvenser for umistelig kulturarv.

Åslaug Sem-Jacobsen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet

Da Stortinget nylig behandlet norsk kulturminnepolitikk på bred front, fremmet Senterpartiet et forslag om at steinkirkene fra middelalderen skulle settes i stand til markeringen av slaget på Stiklestad i 2030. Vi har fremmet det flere ganger tidligere og blitt nedstemt. Men for to uker siden støttet både Ap og Frp forslaget (i tillegg til SV, som har støttet det lenge). Dermed fikk det flertall.

LES OGSÅ: Senterpartiet kan slappe av, regjeringen ivaretar steinkirkene

Solstikk

Dette er altså årsaken til at KrF-Lossius raser. Ja, hun anklager Sp for å «raserer det historiske Kirke-Norge» og fyrer av følgende salve: «Vi mener at det ikke må bli slik at trekirker ifra 1700-tallet råtner på rot, mens Sps Åslaug Sem-Jacobsen soler seg i den populistiske glansen av hvite steinkirker.» Solstikket er med andre ord et faktum og vi kan dessuten konstatere følgende:

1) Venstre er et klokere parti enn KrF akkurat nå, for kulturminnestatsråd Sveinung Rotevatn inntok en helt annen holdning til vedtaket den dagen det ble fattet. Han sa at Stortingets vedtak var utfordrende, men at han og hans kollega, kirkeministeren, nå skulle gå i gang med å svare på Stortingets bestilling. Jeg vil anbefale Lossius å gå i tenkeboksen, inspirert av dette. Det er selvfølgelig slik at stortingsvedtak forplikter regjeringen og nå skal Stortingets vedtak følges opp.

2) Lossius' bekymringer for 1700-tallskirkene og de andre viktige, etterreformatoriske kirkene kan fremstå som noe man i KrF har kommet på nylig, og da for å demme opp for hvor merkelig det er at KrF ikke ble med på vedtaket om å istandsette steinkirkene våre. For senest i desember 2018 fremmet nemlig Senterpartiet forslag om at det skal opprettes et statlig bevaringsprogram for nettopp verneverdige kirker bygget i 1650–1850, men bare SV støttet oss. KrF stemte mot dette forslaget, men nå gråter altså Lossius krokodilletårer for de samme 1700-tallskirkene av partitaktiske årsaker. Lite imponerende.

3) Det ferske vedtaket om å sette i stand steinkirkene fra middelalderen til 2030 betyr selvfølgelig ikke at de andre, kulturhistorisk viktige kirkene skal neglisjeres. Men staten må ha ambisjoner om at vi det neste tiåret skal komme langt når det gjelder kirkevedlikeholdet. Da må sittende regjering snu kraftig på flisa og prioritere nok ressurser, for i det tiåret vi nå har lagt bak oss har kulturminnepolitikken vært vanrøktet under regjeringen Solberg.

Spleiselag

Alt dette skulle nok kanskje tilsi en mer ydmyk holdning fra KrF enn det Lossius til nå har oppvist i saken. Jeg syns derfor hun skulle finne inspirasjon hos sin egen partileder, nærmere bestemt i et svar Kjell Ingolf Ropstad ga til meg om middelalderkirkene 16. august 2019. Han sier blant annet:

«Det er mitt mål at ikke bare steinkirkene fra middelalderen, men også andre kulturhistorisk viktige kirkebygg blir satt i stand. […] En slik innsats må gå over mange år, og de mest verdifulle kirkebyggene med det mest presserende sikringsbehovet bør prioriteres først. Om alle steinkirkene fra middelalderen i så fall vil være satt i stand til Stiklestad-jubileet i 2030, er ikke mulig å si, men jeg deler fullt ut representantens ønske om det, noe som i tilfelle ville være en flott jubileumsgave til oss alle.»

Når Lossius gjenvinner balansen, tror jeg hun vil havne omtrent her. Og da kan vi begynne å drøfte hvilke modeller vi må etablere for å få til det store spleiselaget for kirkevedlikeholdet som vi trenger. Vi har bare tida og veien.

LES MER:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt