Verdidebatt

KrFs angrep på kvinners helse

Vennligst slutt med forsøkene på å overstyre kvinners egne valg.

Rebecca Ponce

Politisk nestleder, Humanistisk Ungdom

At KrF er imot abortloven er ikke noe nytt, men deres siste forsøk på å frata kvinner retten til abort er voldsom. I et forslag i stortinget foreslår de å grunnlovsfeste retten til «legemlig integritet fra unnfangelse til naturlig død». Dette betyr i praksis at dagens abortlov ville blitt ugyldig, ettersom den hadde vært i strid med grunnloven.

Vi kan ikke med sikkerhet si når livet begynner

Ifølge KrFs representant Jorunn Gleditsch Lossius er retten til liv fra unnfangelse beskyttet av menneskerettighetene, noe den virkelig ikke er. FNs menneskerettighetserklæring gir uttrykk for retten til liv, men at dette starter ved unnfangelse er Lossius egen overbevisning. Vi kan ikke med sikkerhet si akkurat når livet begynner og dermed blir det helt feil å vise til menneskerettighetene her. Snarere tvert imot vil jeg påstå at kvinners rett til helse og frihet taler for at retten til abort i langt større grad har støtte i menneskerettighetene.

Gjør all abort grunnlovsstridig

Skal vi allikevel se bort fra at argumentasjonen bak forslaget er veldig svak, må det være lov å spørre om KrF egentlig har tenkt gjennom konsekvensene skikkelig. Å grunnlovsfeste retten til liv fra unnfangelsen vil gjøre all abort grunnlovsstridig. Dette vil ikke bare fjerne kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp, som jeg vet KrF er imot. Det vil trolig også bety at en ikke lengre kan gjennomføre abort i de situasjonene der det står om liv og helse, og en vil måtte ende opp med å tvinge folk til å bære frem barn selv om de selv enda er barn, eller der svangerskapet er resultat av voldtekt. Jeg håper nesten at KrF rett og slett ikke har tenkt nøye nok gjennom konsekvensene av forslaget.

Et angrep på kvinners helse og sikkerhet

Å grunnlovsfeste retten til liv fra unnfangelsen blir å grunnlovsfeste et angrep på kvinners helse og sikkerhet. Retten til abort er essensiell for kvinners reproduktive helse, selv om KrF nekter å innse det. Dersom deres mål uansett er å få ned antall aborter, viser forskningen at aborttallene faktisk går opp når det er forbudt. Så KrF, vennligst slutt med forsøkene på å overstyre kvinners egne valg. Det går utover halve befolkningens helse, og skulle dere faktisk lykkes oppnår dere det stikk motsatte av det dere ønsker. La kvinner få bestemme over egen kropp, ikke rør abortloven!

LES MER:

Ufødte barns rettsvern under sterkt press

Dement fekk aktiv dødshjelp - viste teikn til motvilje då sprøyta skulle setjast

Skisserer ­modell for ­aktiv dødshjelp

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt