Verdidebatt

Senterpartiet kan slappe av, regjeringen ivaretar steinkirkene

Regjeringen gjør allerede mye for å restaurere og ivareta steinkirkene fra Middelalderen og det skal vi også fortsette med i tiden fremover.

Trondheim  20171004.
Vår Frue kirke er en steinkirke i Trondheim.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Jorunn Gleditsch Lossius, familie- og kulturkomiteen (KrF)

Carl-Erik Grimstad, familie- og kulturkomiteen (V)

Kristin Ørmen Johnsen, familie- og kulturkomiteen (H)

I den nye kulturmiljømeldingen tenker vi helt nytt om hvordan vi skal forstå kulturminner. Istedenfor mål, snakker vi heller om bevaringsstrategier. Det har ikke Vårt Land fått med seg når de skriver: «Senterpartiet har i lag med Ap, SV og Frp sikra flertall på Stortinget for å redde steinkirkene fra mellomalderen».

Sp går mot seg selv

For det er ikke slik at steinkirkene automatisk reddes med en målsetning om at «alle steinkirker fra middelalderen skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030».

Med til historien hører det også at det var Senterpartiet som fremmet forslag om at vi ikke skulle ha konkrete mål i kulturmiljømeldingen, og fikk flertall for det. I iveren etter å overby regjeringen i meldingen går Senterpartiet altså mot seg selv.

Store ambisjoner

Regjeringen har store ambisjoner for steinkirkene. Meldingen trekker frem viktigheten at kirkene generelt, og restaurering og vedlikehold av steinkirkene spesielt. Vi har allerede lagt er godt finansielt grunnlag for steinkirkene i forbindelse med meldingen om Opplysningsvesenets fond. Et av vedtakene her var at «Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for utbedring av verneverdige kirkebygg».

Fondet skal svare til statens økte innsats overfor de kulturhistorisk viktige kirkebyggene. Det er snakk om milliardverdier. En slik storstilt innsats må gå over mange år, og det kreves spesialisert fagkompetanse for denne typen restaureringstiltak. Det er knapphet på slik kompetanse. Derfor blir det vanskelig å fastsette en dato for ferdigstilling.

Kulturarv

Det er bra at partiene på Stortinget er opptatt av å bevare og restaurere steinkirkene fra Middelalderen. Vi ønsker dette engasjementet velkommen. Steinkirkene fra Middelalderen er en viktig del av vår kristne kulturarv.

LES MER OM STEINKIRKENE:

Våre skrøpelige steinkirker

Vårt Land mener: De aller fleste av steinkirkene er bevaringsverdige. Likevel forvitrer de

Reportasjeserie: Den glemte nasjonalskatten

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt