Verdidebatt

Høyre vil ofre asylretten

Mener innvandringspolitisk talsperson, Ove Trellevik, at flyktninger kan ofres når det er i vår nasjonale interesse?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Ann-Magrit Austenå

Generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

I sitt svar om asylretten i Vårt Land 17. mars, ­skaper Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik usikkerhet om hvorvidt Høyre mener at Norge skal følge internasjonale forpliktelser.

Trellevik sier først at asylretten alltid har stått sterkt i Høyre. Deretter skaper han usikkerhet om hvorvidt Høyre mener Norge fortsatt skal følge de internasjonale forpliktelsene. Mener han at de kan ofres når det er i vår nasjonale interesse? Han skaper et scenario der velferdsstaten vil kollapse hvis Norge tar imot 1 prosent av verdens 70 millioner flyktninger. Altså 700.000.

Høyre fjerner seg fra eget partiprogram

Tilbake til virkeligheten: Asylankomstene til Norge er rekordlave. Kun 2.300 personer søkte beskyttelse i Norge i 2019. Norske myndigheter mente at 75 prosent av dem som fikk asylsaken behandlet i 2019, hadde behov for oppholdstillatelse i Norge. Det store flertallet av de som fikk opphold, fikk det fordi UDI mente de­
hadde behov for beskyttelse etter FNs flyktningkonvensjon.

Ifølge Høyres partiprogram, vil Høyre «overholde­ de internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av for mottak av asylsøkere». Høyre vil også at «Norge skal gi flyktningstatus til personer som oppfyller kravene i FNs flyktningkonvensjon, og gi øvrige asylsøkere med rett til opphold subsidiær beskyttelse.» Høyre ser ut til å fjerne seg fra partiprogrammet i møte med økende antall mennesker på flukt.

Norge kan ta større ansvar

Trellevik påstår at statene etter folkeretten har «rett til å gi asyl men ingen plikt.» Det er feil. Etter folkeretten er Norge forpliktet til å gi asyl mot forfølgelse, men Norge må ikke gi asyl til personer som ikke har behov for beskyttelse. Norge kan ikke velge å gå bort fra sine forpliktelser, bare fordi politikere mener det er den politisk enkleste løsningen, gitt ulike internasjonale og nasjonale utfordringer.

Ingen ser det som i nærheten av realistisk eller ønskelig at alle mennesker på flukt skal komme til Norge. Men Norge kan åpenbart ta et større ansvar enn i dag, særlig når vi har rekordlave ankomster av asylsøkere. Kommunene er klare. Vi kan både opprettholde folkeretten og gi bistand til nærområdene. Politikere som Trellevik forvalter velgernes tillit til at de kan håndtere flere utfordringer og forpliktelser samtidig. Det er ingen god politisk løsning på krevende utfordringer å sette ulike grupper med særlige behov og rettigheter opp mot hverandre.

LES MER:

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt