Verdidebatt

Hvordan bruker vi Bibelen rett?

En rett bruk av Bibelen er en lesning der homofile, lesbiske, skeive og transpersoner er med som likeverdige. Her har Ottesen brakt inn noen stemmer som fortjener å bli hørt, men ikke med monopol på en rett bruk av Bibelen.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Halvor Moxnes

Professor emeritus, Teologisk Fakultet, UiO

Kan Ottosen og jeg nærme oss spørsmålet om «bibeltroskap» med å spørre om hvordan vi bruker Bibelen rett? Jeg synes Ottosen gjør en nyttig begynnelse når han skiller mellom fortellinger, som ikke uten videre kan brukes normativt, og tekster «som taler normativt om seksualitet, samliv og ekteskap.» Dermed sier han at vi må skille innenfor Bibelen mellom ulike tekster som har ulik relevans.

LES KRONIKKEN SOM STARTET DEBATTEN OM BIBELTROSKAP: Teologiprofessor Halvor Moxnes: «Espen Ottosen er ikke bibeltro»

Bibelen må ikke leses ukritisk

Jeg tror ikke skillet kan gjøres så enkelt som mellom ulike typer tekster. Mange fortellinger kan virke sterkt som utfordringer til liv og moral. Det gjelder mange av fortellingene og lignelsene i Det nye testamentet. For å bruke fortellingen rett må vi både få tak i situasjonen i den opprinnelige fortellingen, og tenke etter hva den kan bety for oss i en helt annen situasjon.

Det samme må vi gjøre med «tekster som taler normativ». De er også blitt til i bestemte situasjoner, og snakker inn i dem. Det virker som Ottosen mener at hvis tekster framtrer som normative, er de automatisk relevante for oss i dag. Men at de fremstår som bud, regler eller forbud betyr ikke at de er tidløse eller allmenngyldige.

Tekster som handler om kvinner og hvordan de skal oppføre seg (f.eks. 1 Kor 11:3-12, 1 Tim 2:11-12) er tydelige eksempler. Hvis vi ikke ser på den historiske sammenhengen for disse reglene, kan vi ukritisk overføre holdninger som oppleves som undertrykkende til vår tid. Rett etter 8. mars kan vi si at historien om kvinners frigjøring viser hvordan det må stilles andre krav til kjærlighet og samliv mellom menn og kvinner i vår tid. (Ottosens eksempel fra Høysangen er ikke godt valgt. Ifølge Thorleif Elgvin, Studiebibelen, handler sangene om «kjæresteforhold, kjærtegn og samliv mellom to som ennå ikke er gift.»)

Rett bruk av Bibelen må prøves på hensynet til andre

Hvordan kan vi da bruke Bibelen rett i spørsmålet om samliv for likekjønnede? I luthersk tenkning er Bibelen er en viktig kilde til moral, men den står ikke alene. Ut fra Luthers tekning om skapelsen lever vi i et fellesskap, der vi har ansvar for hverandre og for å se hverandre som Guds skapninger. En rett bruk av Bibelen må prøves på hensynet til andre, det som er til gagn for andre og for samfunnet. Det innebærer i dag å anerkjenne at også mennesker av samme kjønn kan elske hverandre, ta ansvar for hverandre og for samfunnet. Dette er ikke å «sette seg over» Bibelen, men å bygge på hovedtankene i Bibelen, om kjærlighet, om ta ansvar for hverandre og for fellesskapet.

Ottosen har ikke monopol på en rett bruk av Bibelen

En rett bruk av Bibelen gjelder også hvordan vi snakker med og ikke bare om mennesker. Lenge snakket kirken om homofile bare ut fra noen få fordømmende ord i Bibelen. Nå har den begynt å snakke om oss som skapt og omgitt av Guds kjærlighet, på linje med alle andre. Viktigst av alt, en rett bruk av Bibelen er en lesning der homofile, lesbiske, skeive og transpersoner er med som likeverdige. Her har Ottesen brakt inn noen stemmer som fortjener å bli hørt, men ikke med monopol på en rett bruk av Bibelen.

LES MER:

Bokaktuell Espen Ottosen: 'Seksuell legning har blitt et identitets­spørsmål'

Les anmeldelsen: «Psykologiseringen over homofiles legning slår meg som dypt umoralsk»

Sofie Braut ut mot Ottosen-kritikk: «Kunnskapslaus om alminneleg kristen forståing av ekteskap og sex»

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt