Verdidebatt

NLAs eiere tviholder på retten til å diskriminere

Når vi opplever manglende respons fra eierorganisasjonene, har de på en liten kort høst bidratt til å skape en usannsynlig gjeng med homoaktivister.

Line Alice Ytrehus, Professor i interkulturelle studier, NLA Høgskolen

Gunn Vedøy, Førsteamanuensis i pedagogikk, NLA Høgskolen

Marit Mjøs, Førsteamanuensis i pedagogikk, NLA Høgskolen

Kristian Øen, Høgskolelektor i pedagogikk, NLA Høgskolen

Vi er ansatte ved NLA Høgskolen i Bergen. I oktober i fjor ble vår arbeidsplass leid ut til et seminar som kan kobles til såkalt konverteringsterapi eller «homoterapi». I kjølvannet av rabalderet som fulgte, kom eierorganisasjonenes verdidokument for høgskolen i fokus. Her finnes nærgående forventninger om hvordan vi som ansatte bør leve våre liv, og krav om identifikasjon med et konservativt ståsted blant annet i homofili- og abortspørsmålene. Dette dokumentet brukes i tilsettingssaker, og kompetente og ønskede fagpersoner søker ikke, eller har ikke blitt ansatt fordi de etter styrets vurdering ikke har den rette tro eller de rette holdningene. Fagmiljøene er slik blitt frarøvet viktig faglig kompetanse.

Rom for mangfold og tvil

Ved NLA er vi i dag konservative og liberale kristne, protestanter, katolikker og andre som jobber sammen. I fellesskap utøver vi blant annet samfunnsoppdraget det er å utdanne fremtidens lærere og skoleledere. Vi gir forskningsbasert undervisning om temaer som inkludering og mangfold basert på menneskerettigheter og kristne fellesverdier som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Som vitenskapelig ansatte opplever vi å være forent og forpliktet overfor hverandre i det samme som tro har felles med vitenskap og undervisning: tvil og sannhetssøken. Både tro og vitenskap blir fundamentalistiske uten tvil og søken etter sannhet. I tvilen møtes vi i undring over de grunnleggende spørsmålene, som hva er et menneske, hva vil det si å handle etisk riktig og hvordan kan mennesker leve sammen best mulig? En slik søken gir ikke enkle svar, men lytter seg fram for å sette ord på kompleksiteten og tvetydigheten i vår tid.

Splittende symbolsaker

I en kronikk i Vårt Land 5. desember kalt «Ingen bør være overrasket over NLA-eiernes syn på samliv» tviholder eierne på religiøse organisasjoners rett til å diskriminere i tilsettingssaker. De mener å besitte det eneste rette synet i samlivsspørsmål. Med det utgangspunktet forkastes storsamfunnets etablerte og lovfestede fellesverdier på området sammen med vår individuelle rett til å tvile og til å kritisere enkle løsninger på komplekse spørsmål.

Tilliten NLA er gitt i sine oppdrag brukes i stedet til å markere en minoritetsgruppes symbolsaker. Vi undres om rausheten hadde vært tilsvarende om det var representanter for Islamsk Råd eller Human-Etisk Forbund som på smalt livssynsmessig grunnlag hevdet vetorett over hvem som får utdanne morgendagens lærere.

Da blir denne saken enda større enn både tilsettingsreglement og konverteringsterapi. Den gjelder spørsmål om forvaltning av samfunnsoppdraget og om ansattes frihet til å forsvare sin faglige og etiske integritet, og til å være selvstendig tvilende og sannhetssøkende i eksistensielle spørsmål.

Håp og motstand

Vi håper at NLA høgskolen fremdeles skal rekruttere et mangfold av studenter og ansatte, og ønsker alle nye studenter og kolleger velkommen. Selv om eierorganisasjonene har sin fulle rett til et konservativt verdigrunnlag, er det vesensforskjell på trossamfunn og akademia. På en høgskole som NLA må tro og fag balanseres slik at NLA Høgskolen fortsatt kan utføre sitt samfunnsmandat i tråd med grunnleggende vitenskapelige og etiske prinsipper.

Blant oss ansatte er vi mange som både muntlig og skriftlig har uttrykt vår bekymring overfor både ledelsen og eierorganisasjonene. Dette har vi gjort mens vi varmt heier på studentene som arrangerer Vær stolt-dag og mangfoldsseminar. Når vi likevel opplever manglende respons fra eierorganisasjonene, har de på en liten kort høst bidratt til å skape en usannsynlig gjeng med homoaktivister.

LES MER OM NLA-BRÅKET:

NLA-ansatte: «Overrasket over NLA-eiernes styringsiver»

NLA-professor: – Ikke overrasket over at høgskolen skal granskes

MF-professor: – Det er tydelig at NLA-ansatte ikke opplever frihet

Angrende synder: NLA-rektor mener de ikke burde leid ut til foredrag om homofil reorientering

Enda en NLA-ansatt har sagt opp etter «homoterapi»-konflikt

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt