Verdidebatt

Nødvendig næringsliv i bistandsarbeid

Det er helt nødvendig at næringslivet kommer på banen, og det er helt nødvendig at næringslivet selv kommer med forslag til hvordan dette kan skje.

Andreas Andersen

Generalsekretær i Misjonsalliansen

Svein Arne Lende

CEO i Alliance Microfinance

Rune Øygard

CEO Business for Development, Misjonsalliansen

Den siste uken har det vært stor oppmerksomhet omkring næringsutvikling i bistandsarbeid. Misjonsalliansen hilser velkommen NHO-sjef Ole Erik Almlids initiativ om å engasjere næringslivet i bærekraftig bistand, og vil ikke uten videre støtte Kirkens Nødhjelps knallharde kritikk av NHO-sjefens ideer om å flytte penger fra klassisk bistand til bistand rette mot norsk næringsliv.

Næringslivet på banen

Det er helt nødvendig at næringslivet kommer på banen, og det er helt nødvendig at næringslivet selv kommer med forslag til hvordan dette kan skje. For Misjonsalliansen handler ikke diskusjonen først og fremst om størrelsen på overføringer til norsk næringsliv, men at lokal verdi- og jobbskaping får oppmerksomhet og at næringslivet og bistandsaktørene sammen søker etter de beste løsningene. Som aktører i utviklingsarbeid med fokus på å bidra til at arbeidsplasser skapes vil vi ha ulike synspunkter på hvordan bistandspenger skal brukes, men vi må være enige om at de må brukes på tiltak som virker.

Høy risiko

Misjonsalliansen driver fire mikrofinansbanker gjennom AMAS, og vi har opp gjennom årene tilegnet oss mye kompetanse på dette området. Misjonsalliansen er også i gang med en målrettet og strategisk satsing innenfor næringsutvikling. Vi vil berede grunnen for investeringer i privat sektor som vil kunne bidra til sysselsetting og skatteinntekter.

Det meste av støtten til næringsutvikling fra Norge går til mellominntektsland. Kun 6 prosent går til de fattigste landene. Næringslivet selv oppgir at den største hindringen for å investere i sårbare stater er opplevd og faktisk risiko. Næringslivet må få operere på egne premisser og ikke forventes å ta risiko som setter deres eksistens i fare. At Norge over bistandsbudsjettet i større grad kan bidra til å dempe/avlaste denne risikoen mener vi det er interessant å utrede. I tillegg kan Misjonsalliansen og tilsvarende aktører bidra på vår måte med vår lange erfaring i landene. Vi kjenner kultur og kontekst, og kan gjennom lokal kunnskap og etablerte relasjoner bidra til å skape tillit mellom aktører på tvers av sektorer.

Kan løses ved iherdig innsats

Vi vet det er et uttalt mål at det skal skapes 20 millioner nye arbeidsplasser i året bare i Afrika sør for Sahara. I dag skapes det omkring 7 millioner. Det betyr at det hvert år blir 13 millioner nye arbeidsledige. Det er en enorm utfordring som bare kan løses ved iherdig innsats og strategisk partnerskap. Vi vil derfor jobbe sammen med alle gode krefter som vil være med å skape slike bærekraftige næringstiltak. NHO-sjefen ønsker næringsrettede tiltak i Afrika. Misjonsalliansen er til stede i Liberia og Sierra Leone i Vest-Afrika, to land der vi allerede planlegger en slik ny næringsutvikling. Vi samarbeider gjerne!

LES MER OM BISTANDSDEBATTEN:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt