Verdidebatt

Kritikk, ja takk!

Min opplevelse er at store deler av kristen-Norge har vist evne til selvransakelse og utviklet seg i en positiv retning de siste årene.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Berit Hustad Nilsen

Styreleder og informasjonsansvarlig i Brunstad Christian Church

I sin reiseskildring fra Kenya i forrige uke ga Espen Ottosen noen eksempler på hvordan muslimsk sosial kontroll kan være en positiv regulerende faktor i et samfunn. Men når denne kontrollen settes i forbindelse med religion, får den generelt et negativt fortegn i folks ører.

Derfor kan det være lett å avfeie påstander om at negativ sosial kontroll finnes i kristne kirker. Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, ære- og skamproblematikk er nemlig ikke noe vi kjenner oss igjen i. Men kan selvransakelse blant ledere likevel føre til positiv endring?

LES OGSÅ: Mannen som endret Smiths venner åpner dørene

Evne til selvransakelse

«Som leder er den etiske og moralske bevisstheten avgjørende. Man må bygge kultur hvor det er greit å si fra, også til ledere», sa Kristin Clemet under Frivillighetsdagen i 2019. Hun påpekte at mediene alltid vil lete etter feil. Og at de noen ganger bidrar til å avdekke viktige feil, og andre ganger lager de skandaler.

Selv om den mye omtalte Disco-filmen ikke traff spikeren, og selv om det var vanskelig å kjenne seg igjen i den måten kristne ble portrettert på i filmen, så har mange kristne ledere likevel tatt denne framstillingen innover seg.

Min opplevelse er at store deler av kristen-Norge har vist evne til selvransakelse og utviklet seg i en positiv retning de siste årene. I avisen Dagens oppdateringer fra Pinsebevegelsens lederkonferanse forrige helg kom det fram et preg av at det har skjedd litt av hvert i Guds navn, og man er lei av å bli mistenkeliggjort. Derfor er det økt bevissthet på å profilere det kirkene faktisk står for, og konsentrere seg om kjerneoppdraget: evangeliet skal deles med flere.

PODCAST: Hør Vårt Lands debatt om Disco: «Jeg frykter at generaliseringene kan skade omdømmet til frikirkene», sier Hillsong-pastor

Rom for selvstendig tenkning

Også i Brunstad Christian Church (BCC) har vi de siste ti årene jobbet målrettet, nettopp for å rette alt inn mot det vi ser som vår hovedoppgave. Det er å oppfylle Jesu misjonsbefaling, så alle de som vil høre kan døpes og opplæres i å gjøre alt det Jesus har befalt. Denne oppgaven er så inspirerende at jeg mener det absolutt ikke trengs negativ sosial kontroll for å utføre den.

Høsten 2019 ba vi medlemmene våre ta stilling til utsagnet: «Det er rom for å tenke selvstendig i BCC», i årets medlemsundersøkelse. Resultatet overrasket meg. 10 prosent svarte «delvis enig». Undersøkelsen var anonym. Selv om det er oppmuntrende at 85 prosent er helt enig i at det er rom for å tenke selvstendig i vårt kirkesamfunn, hadde vi behov for å diskutere mulige årsaker til at det ikke var en selvfølge for alle. Noen av dem jeg har snakket med har forklart at det ikke alltid er like enkelt å mene noe annet enn flertallet. Og da mener de nødvendigvis ikke i trosspørsmål, men i praktiske ting som for eksempel hvor mye man deltar og engasjerer seg i sin lokale menighet.

LES OGSÅ: Muslim om TV2-dokumentar om BCC og Jehovas vitner: – Norsk hykleri på sitt beste

Sunnhetstegn fra BCC

Som kristne ledere må vi ha et bevisst forhold til å dyrke fram en sunn organisasjonskultur. Ved å bruke påvirkningskraften vi har til å gi enkeltmedlemmer tillit og frihet, vil både skrevne og uskrevne regler bli gode.

I portrettet av Kåre J. Smith i lørdagens Vårt land kom det fram at vi har fått en lederstil i BCC hvor det er høyt under taket. Han trakk tilbake en tekst han selv har vært med å skrive om forskjellige samlivsformer, og det synes jeg er et sunnhetstegn. Teksten har hyppig blitt brukt som argumentasjon for at menigheten ikke gir medlemmene selvstendig frihet til å invitere, eller være venner med, hvem de vil. Alt som er feil og kan misforstås er godt å få klarhet i. Vi ønsker ikke at menigheten skal regulere enkeltmedlemmers private sfære.

Det er sunt at praksis blir gått etter i sømmene, både av medlemmer og av offentligheten og media. Kritikk kan føre til positiv endring.

Negativ sosial kontroll bør bli et fremmedord

Ingen er tjent med at medlemmer skal føle seg sosialt kontrollert eller begrenset. Da er det mye mer verdifullt å kunne si ifra hvis man ser noe som er feil i sitt kirkesamfunn. På den andre siden er det også viktig at medlemmer har mot til å stå opp for sannheten når uriktige påstander fremsettes om det samme kirkesamfunnet.

Når vi har en slik tillit og kjærlighet til hverandre, så får vi en god foreningskultur, og kirkene kan stå i en stadig fornyelse. Da vil selvstendige og engasjerte medlemmer gjøre negativ sosial kontroll til et fremmedord i sammenheng med sunne kristne menigheter.

LES MER

BCC lukket dørene for TV2s dokumentarserie: – De hadde en annen agenda enn de først sa

Forstander i Brunstad Christian Church sammenliknet motstandere med rotter. Nå beklager han

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt