Verdidebatt

Blir Jerusalem tømt for kristne?

Kristne palestinerne lider under den samme konflikten med den israelske staten som resten av folkegruppen. Det er en konstant opplevelse av urettferdig behandling, ydmykelser og mangel på bevegelsesfrihet.

Helge Kjøllesdal

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land

«Århundrets avtale», kaller president Donald Trump forslaget han mener er den store sjansen for å skape fred mellom Israel og palestinerne. Kommer den for eksempel til å snu den sterke tendensen til at kristne palestinernes velger å reise fra Israel og Vestbredden?

Palestinske kristne

Det er ti år siden sentrale kirkeledere i Jerusalem skrev og lanserte dokumentet «Kairos Palestina». De beskrev der palestinske kristnes håp om en bedre framtid i Det hellige land og deres ikke-voldelige kamp mot den israelske okkupasjonen og konsekvensene av konflikten.

Kairos Palestina-grupperingen har nylig uttalt om Trumps fredsavtale at den er «en fornærmelse mot historien, mot menneskeheten, det palestinske folk, men også mot amerikansk verdighet.» Det amerikansk-israelske forslaget forsterker Israels kontroll over hele det palestinske området, heter det. Ønsket om et selvstendig demokrati og sikkerhet er ikke til salgs for økonomiske løfter, understrekes det i uttalelsen.

Tømmes for kristne

I dag teller kristne som har en palestinsk identitet mindre enn én prosent av befolkningen i Israel og på Vestbredden/Gaza. I likhet med det øvrige Midt-Østen stuper tallet på kristne i dette området. Mange emigrerer til Vesten.

Jeg deltok på internasjonale møter med kristne palestinske ledere senhøsten 2019. De var til dels preget av fortvilelse over at de kristne er blitt så få i løpet av senere år. De kjente på at stadig flere ressurspersoner forsvinner fra lederposisjoner i kirkene. Det er blitt færre også i kirkebenkene. Bekymringen var sterk over at så mange unge kristne åpent sier at de ønsker seg vekk. «Skal Jerusalem virkelig tømmes for kristne?», spurte en foredragsholder nokså desperat ved å sette denne utviklingen på spissen.

LES OGSÅ: KFUM-KFUK-topper: «Århundrets verste avtale»

Under én prosent

I den britiske mandatperioden ble antall kristne palestinere i Det hellige land anslått til å være rundt 10 prosent. I 2015 lå tallet på mellom 1-2,5 prosent. I dag er det ikke en gang 1 prosent kristne med palestinsk tilhørighet, ble det sagt.

Hvorfor emigrerer palestinerne vekk fra Vestbredden?

Noen forsøker å forklare dette med økte spenninger til den islamske majoriteten. Det finnes steder der dette kan være en belastning, men relasjonen er oftere preget av fordragelighet. Den viktigste grunnen er at de kristne palestinerne lider under den samme konflikten med den israelske staten som resten av folkegruppen. Det er en konstant opplevelse av urettferdig behandling, ydmykelser og mangel på bevegelsesfrihet. Dette vil de bort fra. Og det er nettopp det mange israelere ønsker skal skje. Under et seminar 19. mars på MF vitenskapelig høgskole vil de kristne palestineres situasjon i dag og deres relasjon til jøder og muslimer i området bli nærmere belyst.

Trenger støtte

Palestinerne har til felles med mange israelere oppfatningen av at en robust fredstilstand ikke kan dikteres av bare en part i konflikten. Varig fred er avhengig av tillit og en avtale som baserer seg på en realistisk forståelse av historien i området og gjeldende internasjonale overenskomster. Det bærer ikke Trumps avtaleforslag preg av.

De kristne palestinerne er få, men har like fullt en innflytelse på utviklingen i området fordi de representerer lange linjer i historien til Det hellige land og fordi de tilhører en verdensvid kirke med sterk forankring i området. De trenger støtte, blant annet for å sikre at Jerusalem ikke blir tømt for kristne.

LES MER OM TRUMPS FREDSPLAN:

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt