Verdidebatt

Frivillig.no er mer enn et tiltak mot ensomhet

Dersom Frivillig.no skal søke «ensomhetspenger» betyr dette at planlegging og utvikling må settes på vent, og dette igjen gjør organisasjonene usikre.

1 av 2

I Vårt Land tirsdag 15. oktober kommenterer eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug kritikken av kuttet i bevilgning til rekrutteringsportalen Frivillig.no. Hun mener at Frivillighet Norge kan søke på en tilskuddsordning til mobilisering mot ensomhet. Det er flere grunner til at dette er en dårlig løsning for frivillige organisasjoner i Norge.

Kommunesamarbeid

Frivillig.no er et nasjonalt tiltak hvor frivillige organisasjoner i hele landet kan søke etter frivillige. I beskrivelsen av tilskuddsordningen skriver regjeringen følgende: «Det forutsettes at tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene og at tiltakene evalueres.»

Det er altså ikke mulig å søke på disse midlene uten å samarbeide med en kommune. Det er imidlertid ikke naturlig å søke midler til å drive et nasjonalt verktøy for frivilligheten som Frivillig.no sammen med en enkelt kommune.

God infrastruktur må ligge i bunn

Selv om forenkling og digitalisering bidrar til å gjøre frivilligheten mer synlig og tilgjengelig for nye grupper, er det ikke dette utelukkende et tiltak for å forebygge ensomhet. Det er mange gevinster med Frivillig.no og det er flere helsepolitiske mål som kan nås med Frivillig.no som ett av flere verktøy.

Dette er grunnleggende infrastruktur som bidrar til at andre tiltak lykkes. Det oppleves også som urimelig at midler til Frivillig.no skal gå på bekostning av mer målrettede tiltak for forebygging av ensomhet. God infrastruktur må ligge i bunnen for gode tiltak – ikke bygges på bekostning av disse.

Utfordrende uforutsigbarhet

Det er en generell utfordring for frivillige organisasjoner at midler kommer i form av prosjektstøtte fremfor mer forutsigbare ordninger. Mye av ressursene bindes opp til administrasjon fordi myndighetene krever omfattende søknader og rapporteringer. I tillegg dreier dette virksomheten mot tema det til enhver tid er oppmerksomhet rundt fremfor langsiktig innsats og stabile aktiviteter. Vi opplever også at dette er en problemstilling regjeringen egentlig er klar over. I Frivillighetsmeldinga skriver regjeringen at de skal:

«Gi tilskot til frivilligheit som formål på ein måte som underbyggjer eigenarten og den sjølvstendige stillinga som frivillige organisasjonar har. Det skal gjerast ein gjennnomgang av tilskot til frivillig sektor med tanke på å vurdere om fleire tilskot kan ytas som driftstilskot.»

Frivillig.no Når bredt ut

Dersom Frivillig.no skal søke «ensomhetspenger» betyr dette at planlegging og utvikling må settes på vent, og dette igjen gjør organisasjonene usikre. Vi har dokumenterte resultater som viser at vi lykkes med å rekruttere nye frivillige som ikke tidligere ble spurt om å være med. Takket være langsiktig merkevarebygging og god markedsføring kjenner nå 41 prosent i befolkningen til Frivillig.no.

Dette er et arbeid som er i tråd med hvor vi vil med frivillig sektor og som bidrar til å nå målsetninger både innenfor folkehelse og et aldersvennlig Norge. Det er bra at regjeringen ønsker å styrke arbeidet mot ensomhet, men kutt i gode verktøy for å nå målsetningen er ikke veien å gå.

Stian Slotterøy Johnsen

Generalsekretær i Frivillighet Norge

LES MER: AP om kutt til Frivillig.no: – Smålig og uklokt

LES MER: Slik kan budsjettapere få en ny sjanse

LES MER: SP frykter massiv nedlegging av frivilligsentraler

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt