– Det er alvorlig det som skjer nå. I veldig mange små kommuner er frivilligsentralene den viktigste møteplassen. Særlig for eldre, men også for yngre, sier Senterpartiets Sandra Borch til Vårt Land.

LES OGSÅ: Grande: Frivillige organisasjoner skal slippe å søke offentlig støtte år etter år

Frykter bølge av nedleggelser

«Massiv nedlegging av frivilligsentraler over hele landet» – dét frykter stortingsrepresentanten fra Troms vil bli konsekvensen av politikk dagens regjeringspartier banket gjennom høsten 2017.

«Flere kommuner mister inntil 3/4-del av tilskuddet til frivilligsentraler», skriver Borch i et skriftlig spørsmål til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Mens staten i dag bevilger penger per sentral, skal støtten fra 2021 bakes inn i kommunenes vanlige inntektssystem. Der fordeles pengene etter innbyggertall i kommunen.

– Kommunene med mindre enn 12.000 innbyggere vil bli hardest rammet og få mye mindre penger til formålet. Samtidig har nettopp de kommunene størst behov for sentralene, fordi det er få andre tilbud der. Sentralen er en viktig møteplass. Mange driver dessuten med utlån av utstyr og slikt, sier Borch.

LES OGSÅ: Regjeringen lover ideelle og frivillige ny styrke

Sjeldent mange tilbakemeldinger

Nå etterlyser Sp-politikeren tiltak fra regjeringen som sikrer at sentraler kan videreføres i alle kommuner.

– Jeg har sjeldent fått så mange tilbakemeldinger på et skriftlig spørsmål før. Jeg har fått veldig mange fra lokalpolitikere i Troms. I dag var jeg frivillig på et skirenn. Der var folk veldig opptatt av dette, sier Borch.

LES OGSÅ: Slik blir organisasjonsliv og ideelle aktører omtalt i regjeringsplattformen

Regjeringens reformer skaper uro blant frivillige

Temaet Borch tar opp inngår i en større bekymring blant frivilligheten i Norge for hvordan regjeringens kommune- og regionreformer vil slå ut for dem.

– Mange medlemmer har uttrykt bekymring for finansieringen fremover, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i interesseorganisasjonen Frivillighet Norge.

Dette frykter frivilligheten i verste fall kan bli konsekvensen av regionreformen, forklarer han:

• At pengepotten til frivillighet krymper når to fylker blir til ett.

• At frivilligheten blir taperen i konkurranse med lovpålagte oppgaver i trange fylkesbudsjetter. Statlige tilskuddsordninger til frivillighet skal nemlig flyttes til fylkene som del av reformen.

LES OGSÅ: Staten blar opp for ideell sektor

Går mot «frivillighets-raid»

Disse bekymringene har Arbeiderpartiets Julia Wong plukket opp. Hun har sendt følgende spørsmål til Monica Mæland:

«Hvordan vil statsråden sikre finansiering av og økonomisk forutsigbarhet for frivillige organisasjoner i forbindelse med regionreformen?»

Dermed kan det gå mot et aldri så lite «frivillighets-raid» i neste skriftlige spørretime i Stortinget.

– Jeg vil ta opp bekymringen frivillige rundt om i Norge gir uttrykk for. De frykter å bli nedprioritert av fylkene. Det virker heller ikke som at regjeringen har tenkt ordentlig gjennom hvordan de legger opp tilskuddsordningene, sier stortingsvaraen for Rogaland Ap.

LES OGSÅ: Ideelle barnehager halvert

– Ikke tatt med på råd

Ingen synes å ha full oversikt over de samlede konsekvensene regionreformen vil få for frivilligheten og det skaper uro, istemmer Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Organisasjonen måtte ta skjeen i egen hånd for i det hele tatt å få en oversikt over dagens nasjonale ordninger, forteller han.

De teller 50-60 stykk. Fylkenes egne kommer i tillegg. Til sammen er disse avgjørende for norsk frivillighet.

Regjeringen har ennå ikke klargjort hvilke den vil flytte. Verken fylkene eller staten har tatt frivilligheten med på råd, mener generalsekretæren. Unntaket er høringsrunden i forbindelse med stortingsmeldingen om overføring av oppgaver til fylkene.

– Vårt innspill var at alle de nasjonale ordningene må bevares.

Hagen-utvalget, som ble nedsatt for å vurdere nye oppgaver til fylkene, har derimot anbefalt å flytte flere til fylkene, ifølge Slotterøy Johnsen.

LES OGSÅ: Ap etterlyser tiltak fra regjeringen for å øke andelen ideelle omsorgsaktører

– Kan svekke den lokale aktiviteten

– Konsekvensen kan bli at de nasjonale sekretariatene til organisasjonene får mindre å si. Det kan svekke den lokale aktiviteten, sier han.

Årsaken er at sekretariatene fungerer som pengemaskin for den lokale aktiviteten, ifølge generalsekretæren. For å skaffe penger til aktivitet må nemlig noen skrive søknader, rapportere og sikre god økonomistyring.

– Det blir vanskelig når en god del organisasjoner ikke har sterke fylkesledd. Noen har ikke fylkesledd i det hele tatt. Dette er dessuten oppgaver som få frivillige vil ta på seg, sier Slotterøy Johnsen.

LES OGSÅ: Dette er KrFUs krav til KrFs landsmøte

Mæland: – Skal svare Stortinget først

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ønsker ikke å kommentere saken før hun har svart Stortinget i tråd med vanlig prosedyre, skriver departementet i en e-post til Vårt Land.