Verdidebatt

Ikke så farlig med fakta i Budstikka?

Asker og Bærums lokalavis har hentet inn kommunikasjonsrådgiver Ole Chr. Apeland. Apeland har analysert en rekke lokale kommunevalgsprogrammer. Han bommer på kommunestyrenes handlingsrom når han skriver om Liberalistene.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Ole Chr. Apeland har analysert flere kommunevalgsprogrammer for Budstikka. Onsdag 4. september presenterer han Liberalistene Bærums program for leserne.

Der går han blant annet inn på punktet om å halvere formuesskatten i Bærum i løpet av fireårsperioden. Han antyder (bruker ordet vel) at reduksjon av formuesskatten ligger utenfor kommunestyrets handlingsrom.

Dét gjør det ikke!

Jeg siterer Stortingets skattevedtak for 2019 § 2-3 (formuesskatt til kommunene) siste punktum:

Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

Tilsvarende gjelder for den kommunale og fylkeskommunale delen av inntektsskatten. Kommunestyret og fylkestinget kan vedta en lavere sats enn maksimumssatsen.

En annen sak er at samtlige kommunestyrer og fylkesting er feige ved at de ikke benytter seg av adgangen til å sette en lavere sats en den av Stortinget fastsatte maksimumssats. Det vil også sannsynligvis følge konsekvenser for en (fylkes-)kommune å gjennomføre noe slikt – gjennom at overføringer fra staten blir redusert.

Men klarer et kommunestyre/fylkesting å redusere utgiftene utover det man trenger for tilstrekkelig å utføre de lovbestemte kjerneoppgaver, til et slikt nivå at man kan være deler av skatteinntektene og de medfølgende reduserte overføringer foruten, bør det absolutt ikke være noe i veien for nettopp å vedta reduserte satser.

Dermed ligger ikke reduksjon av formuesskatten utenfor kommunestyrets handlingsrom.

Det er her Liberalistene kommer inn, som en vaktbikkje i kommunestyrer i det ganske land som vil kunne vise med en stemme i selve kommunestyret at reduksjon av byråkrati og pengebruk er mulig. Som Apeland er inne på, gir Liberalistene et friskt pust, som vil kunne peke retningen bort fra den smale sosialdemokratiske tenkemåten i by- og kommunestyrer rundt omkring i landet.

Når det gjelder antydningen om at politiets prioriteringer er utenfor kommunestyrets handlingsrom, vil jeg anta at Liberalistene Bærums ønske om å påvirke nettopp politiets prioriteringer er gjennom kanalen politiråd. Før Apeland avfeide politiets prioriteringer som noe som ligger utenfor kommunepolitikken, burde han kanskje satt seg inn i hva det dreier seg om?

Jeg tviler ikke på at Apeland er en ekspert på kommunikasjonsstrategi. Akkurat her har han tydeligvis beveget seg inn på et område hvor han ikke har hatt full kontroll med de faktiske forhold, og burde ha sjekket bedre.

Apeland er nok dessverre ikke så veldig alene om antagelser om kommunestyrers begrensede handlingsrom. Ja, det er mye kommunestyrer må begrense seg til på grunn av rammer fra sentrale myndigheter. Men folk går rundt og tror at handlingsrommet er mer begrenset enn det egentlig er. Den like, sosialdemokratiske, pengesløsende tenkningen begrenser lokalpolitikken mer enn nødvendig.

Nettopp dette er en viktig grunn til å slippe Liberalistene til.

God helg og godt valg!

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt