I 1970 var Karla Skaare leder av Husmorlaget i ­Asker. Hun ville så gjerne at lokalpolitikerne skulle sette barne­hager på dagsorden, men opplevde at dette­ raskt ble avfeid av de folkevalgte menn. Med et enormt pågangsmot satte Skaare og andre i gang en aksjon for å få kvinner inn på rådhuset. På møter i husmorlagene lærte kvinnene å stryke menn fra valglistene og føre opp kvinner.