Det er ingen ting å si på retorikken om menighetenes avgjørende betydning i Den norske kirke. Det merkelige er at menighetene i praksis tappes for funksjoner, makt og beslutningsmyndighet. Det er fellesrådene som regjerer. Byråkratiet, som følger i de folkevalgtes fotefar på bispedømme- og sentralplan, vokser.