Utallige argumenter har vært brukt for å forsøke å bevise Guds eksistens, og det mangler ikke på filosofer og teologer som har prøvd å systematisere dem. Noen av argumentene har vært at det må være en beveger bak bevegelsene – en årsak bak de ulike virkningene – eller det må stå en designer bak det som er til. Det vakre vi ser, er ikke tilfeldigheter, hevdes det.