Jeg har et velutvikla talent for katastrofetanker.