Fordommene tilsier at økt innvandringsandel fører til økt kriminalitet. Den fordommen er forståelig. Innvandrere er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken, og norske fengsler har uproporsjonalt mange utlendinger. Men hvis innvandrere er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken og innvandrerandelen i Groruddalen øker, burde ikke da kriminaliteten i Groruddalen også øke?