De siste årene har gitt plass til mange debatter om fortapelsens mulighet. Stort sett har utgangspunktet vært at læren om at mennesker kan gå fortapt har grufulle konsekvenser: Det kan gi traumer, sørge for angst, og skape et skremmende gudsbilde. Påstanden er at ingen kan tale troverdig om Guds godhet hvis budskapet også er at mennesker kan gå fortapt.