I vår kultur har unnfangelse, graviditet og fødsel vært forstått som en sammenhengende prosess. Det har ikke vært mulig å ha mer enn en mor. Mens farskap kan være mer usikkert og har vært definert med regelen pater est (at barnets far regnes som den mann mor er gift med), har moderskap alltid vært sikkert.