Leder

NRK-sjefen må avklare kanalens boikottlinje

Når NRK oppfordrer til boikott har de krysset en grense som almennkringkaster. Det mest oppsiktsvekkende og forbløffende er at NRK selv ikke ser ut til å forstå at de faktisk anbefaler Israel-boikott.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken publiserte NRK en artikkel under tittelen: «Viktig å føle at vi gjer noko». I ingressen i artikkelen kan vi lese: «Tusenvis av barn har blitt drepne, og mange i Noreg kjenner seg makteslause. Her er sju ting du kan gjøre om du vil hjelpe.» Et av eksemplene på hva du kan gjøre for «å hjelpe» blir hentet fra Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. NRK skriver at der har alle innbyggerne blitt oppfordret til å boikotte israelske varer og tjenester.

Så lenge kringkastningssjefen ikke tar avstand fra oppfordringen til boikott, har faktisk NRK krysset den grensen de selv ikke ønsket å krysse under Eurovison. De har dermed tatt stilling.

Forstår ikke hva de hva de har gjort

I et intervju med Vårt Land kommer det tydelig fram at nyhetsredaktør for NRKs nyhetsstoff fra Trondheim og Trøndelag, Nareas Sae-Khow, ikke forstår at NRK faktisk kommer med en tydelig anbefaling om boikott.

Nyhetsredaktøren viser til at dette er en «såkalt listesak», hvor målet er å «gi leserne kunnskap», «slik at de selv kan ta velinformerte valg og bidra eller hjelpe med noe i denne konflikten» – hvis de ønsker – som medmennesker. Sae-Khow mener at dette ikke betyr at NRK tar stilling til tiltakene, konflikten og de stridende partene.

Dersom målet er å gi leserne kunnskap, burde de heller forsøke å gjøre nettopp det: Gi leserne kunnskap om en svært komplisert konflikt der det finnes både overgrep og offer på begge sider, og der historien både er komplisert, broket og full av flere vanskelige dilemma. NRK kommer derimot med en ensidig liste som ikke øker forståelsen. Tvert imot bidrar NRK til polarisering med denne saken.

Presseetisk kritikk

Det er definitivt på sin plass at en av nestorene innen presseetiske spørsmål, Gunnar Bodahl-Johansen, kommer med tydelig kritikk av NRK. Han sier blant annet: «Det er veldig spesielt av NRK som en allmennkringkaster. Selv om dette er et distriktskontor, er det fortsatt NRK som går ut med sånne anbefalinger.»

Det er helt åpenbart at NRK har krysset en pressetisk grense i denne saken. Selv om dette er produsert av et distriktskontor, så er saken publisert av NRK. Det var også Bamseguttsaken. Den gangen måtte NRK ut og beklage.

Hva mener NRK-ledelsen?

NRK har tidligere uttalt at de ikke ville boikotte Israels deltagelse i Eurovision. Begrunnelsen var at NRK ville miste sin troverdighet som uavhengig nyhetsformidler. Men nærmest som et arbeidsuhell har NRK nå likevel gått ut og oppfordret den norske befolkning til å boikotte Israel – hvis de «vil hjelpe til».

Nå må kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen på banen og klargjøre om NRK-ledelsen står bak denne oppfordringen til den norske befolkning. Det er å håpe at dette er et hjelpeløst arbeidsuhell fra et distriktskontor. Men så lenge kingkastningssjefen ikke tar avstand fra oppfordringen til boikott, så har faktisk NRK krysset den grensen de selv ikke ønsket å krysse under Eurovision.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder