Leder

Pinse og kirkelig splid

Flere norske kristne bør se verdien av økumenisk arbeid generelt, og oppsøke pinsefestivalene spesielt. Slik kan vi likne Gud.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tre tillitspersoner i Misjonssambandet har i et leserinnlegg i Utsyn kalt Den norske kirke, ved sine ledere, for en løgnkirke. Misjonær Arvid Aasen slår fast at katolikker flest ikke er kristne. Ragnhild Aadland Høen mener Bibelen tilhører Den katolske kirke og at fylden av den kristne tro er den katolske tro.

Det er ikke jeg som skal dømme, sier Aasen videre, og så gjør han nettopp det. Han dømmer kristne som ikke-kristne når han deler oss opp i evangelikale og kulturkristne.

De fleste kristne har skjønt at det er lite poeng i å kritisere andre kirkers synspunkter

Alltid uenig

Alt dette kan du lese i dagens avis. Hva skjer med relasjonene mellom kirker i Norge?

Leser man brevlitteraturen i Det nye testamente, ser man at uenighet og harde fronter har fulgt kirken siden første åndedrag. Realiteten har alltid vært mangfold og splittelser, samtidig som ethvert kirkesamfunn – selvsagt – mener de har rett og at det er de som kan påberope seg den sanne apostolisitet.

Vi har ulike kirkesamfunn nettopp på grunn av uenighet i sentrale spørsmål. De fleste kristne har derfor skjønt at det er lite poeng i å kritisere andre kirkesamfunns synspunkter og teologiske argumentasjon.

Fotballforbundet kjefter ikke opp Håndballforbundet fordi de tillater spillerne å ta i ballen med hendene. Hvis man liker fotball best, spiller man det, og prøver å la være å hisse seg opp over folk som bruker ballen annerledes.

Må de alle være ett

I Johannesevangeliets kapittel 17 kan vi lese det som ofte kalles Jesu yppersteprestelige bønn. Dette er bønnen Jesus ber før han blir tatt til fange i Getsemane. Han ber for sin kirke: «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg.»

Skal kristenheten likne Gud, må vi altså søke sammen. Vi må alle dyrke vår lille jordlapp, vanne og stelle, men innse at det er Gud som gir liv, og som gir liv til naboens åker også. Enheten mellom oss er ikke avhengig av at vi er like, men av at vi anerkjenner hverandres selvforståelse som ekte kristne og ekte kirker, med lik tilgang på og eierskap til Bibelen og evangeliet.

Straks er det pinse. I flere store byer arrangerer Norges kristne råd pinsefestival. De sier: «Pinsefestivalen er en unik mulighet til å gjenoppleve pinsen, der kulturelt og språklig mangfold forenes ved Den hellige ånd. Festivalen vil skape kontakt, vennskap og fellesskap på tvers av kulturer og konfesjoner.»

Flere norske kristne bør se verdien av økumenisk arbeid generelt, og oppsøke pinsefestivalene spesielt. Slik kan vi likne Gud.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder