Religion

De færreste katolikker er kristne, mener norske misjonærer. Nå vil de starte bibelskole i Frankrike

MISJON: I katolske Frankrike er et fåtall kristne, mener norsk misjonsorganisasjon. Nå samler de inn penger til å starte bibelskole. – Det Europa trenger, er at kirken samles. Ikke at den splittes, sier norsk katolikk.

– Katolikker som leser Bibelen, får et fullgodt forhold til Jesus. Men i Den katolske kirken får man jo ikke lese Bibelen på samme måte som i en evangelisk menighet, sier Arvid Aasen.

Han er den eneste lønnede medarbeideren i misjonsorganisasjonen Jesus2Europe. Nå har den lille misjonsorganisasjonen mål om å starte en bibelskole, etter norsk modell, utenfor Paris. For noe slikt tilbud finnes ikke i Frankrike, mener Aasen.

– Her er teologiskoler for å bli pastor eller prest. Men hvis en ungdom bare vil komme et år og lære hva som står i Bibelen, så finnes ikke det. Så det må bygges opp, sier han.

Arvid Aasen har en konkret eiendom i sikte: Et bolighus i Triel-sur-Seine, 40 minutter vest for Paris, som også har en del som har blitt brukt som hostell. Eiendommen ligger til salgs for 11 millioner kroner. Bad og kjøkken trenger oppgradering, men øvrige oppgraderinger kan tas på lengre sikt.

– Vi har dialog med noen investorer. Så vi håper det løser seg i løpet av sommeren, så vi kan begynne å bygge det opp fra høsten av.

.

Kristendom på fransk

Aasen forteller at han for en del år siden fikk drømmer og syner som overbeviste ham om at Gud ville at han skulle bli misjonær i Frankrike. I 2014 flyttet han til Paris sammen med kone og tre barn. Nå har barna blitt 12, 17 og 19 år gamle, og familien bor i en boligblokk i Boulogne-Billancourt, litt vest for sentrum.

Ifølge oppslagsverket Britannia er 64,5 prosent av franskmenn kristne. Men tallet gir ikke et riktig bilde, mener Aasen.

– Det ene er at katolikker har et litt annet forhold til Bibelen. Men så er det jo svært få som går til gudstjenester.

– Er hovedproblemet at franskmennene ikke er aktive nok i en kirke, eller at de går i katolske kirker?

– Begge deler. Bibelen er veldig tydelig på at vi skal ha et levende forhold til Gud. Selv om jeg tror det finnes gjenfødte katolikker, er jeg ikke sikker på det systemet og om de faktisk gir folk Bibelen.

Selv om jeg tror det finnes gjenfødte katolikker, er jeg ikke sikker på det systemet og om de faktisk gir folk Bibelen

—  Arvid Aasen, leder for Jesus2Europe

En eksklusiv kristen-definisjon

I forbindelse med bibelskoleprosjektet har misjonsorganisasjonen rykket inn en avisannonse i Vårt Land, hvor de skriver at «Europa er unådd med evangeliet». Annonsen presenterer en liste over land med «under 2 % kristne», hvor det framgår at dette gjelder kun 1,2 prosent av Frankrikes befolkning. På den samme lista hevdes det at andelen kristne i Polen er 0,3 prosent. I Italia er den 1,4 prosent, mens den i Norge er 7,9 prosent.

Tallene er hentet fra nettstedet joshuaproject.net, som fører en detaljert landoversikt som skiller mellom «kulturkristne» og «evangelikale». Og det er de i den sistnevnte kategorien som oversettes til «kristne» i annonsen.

Joshuaproject definerer evangelikale som «følgere av Jesus, som understreker at Jesus er den eneste veien til frelse, gjennom tro, gjenfødelse i Den hellige ånd, Bibelen som rettesnor og å dele Guds velsignelse i Jesus med andre».

– Disse kriteriene stiller krav for å bli regnet som kristen, som mange mener ikke bør være en forutsetning for å bli regnet som kristen?

– I kjærlighetens navn har en jo lyst til å endre på noen kriterier, sånn at det blir lettere for alle. Men det har vi ikke autoritet til å gjøre. I Johannesevangeliet sier Jesus at «Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere». Det er en ganske heftig setning, og jeg har ikke samvittighet til å fortelle folk et kjærlighetsbudskap som blir tannløst.

– Men så står det også at den som tror og blir døpt, skal bli frelst?

– Men bekjenner de barnedøpte troen selv, eller er det far og mor som gjør det? Heldigvis er det ikke jeg som skal dømme. Men jeg vil heller ikke bli dømt på at jeg har klappet noen som var vei til helvete på skulderen og fortalt dem at det helt sikkert kommer til å gå bra.

Som katolikker oppfordres vi til å lese i Bibelen hver dag, for personlig oppbyggelse. Men ikke for å lage vår egen versjon av kristendommen

—  Ragnhild Helena Aadland Høen, katolikk og mangeårig spaltist i Vårt Land

Norsk katolikk: – Katolikker oppfordres til å lese i Bibelen

– Det Europa trenger, er at kirken samles. Ikke at den splittes i flere bitte små biter, sier Ragnhild Helena Aadland Høen, som er katolikk og mangeårig spaltist i Vårt Land.

De aller fleste franskmenn som regner seg som kristne, tilhører Den katolske kirke. Ifølge Britannia er omtrent 8 prosent av de som regner seg som katolikker, mennesker som praktiserer sin tro jevnlig.

Ragnhild Helena Aadland Høen

Den katolske kirke i Frankrike rapporterte at 7.135 mennesker ble døpt i påsken i år. Dette var en økning fra 5.463 i fjor, og tallene inngår som del av en tydelig tendens de siste tjue årene. Ragnhild Helena Aadland Høen mener måten Arvid Aasen omtaler franske katolikker og deres forhold til Bibelen på en måte som sier lite om Frankrike – og mye om hans kristendomsforståelse.

– Det er den katolske kirke som samlet Bibelen, og som på en måte eier den. Den er det viktigste uttrykket for katolsk tro, og den høyeste autoritet. Men vi går til kirken for å se hva kristne har trodd til alle tider. Som katolikker oppfordres vi til å lese i Bibelen hver dag, for personlig oppbyggelse. Men ikke for å lage vår egen versjon av kristendommen.

– Hva synes du om at evangelikale nordmenn misjonerer i Frankrike?

– Hele Europa trenger nyevangelisering. Vi ser at det fungerer i Frankrike, hvor tusener går inn i Den katolske kirke, enten gjennom konvertering eller dåp. Og da tenker jeg at det riktige er å gi dem fylden av kristen tro, altså katolsk tro, og ikke den versjonen han fremmer.

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion