Leder

Gode tall for kirken

Forrige uke ble det kjent at det er søkerboom til profesjonsstudier i teologi. Dette kommer på toppen av nyheten om at flere vil jobbe i Den norske kirke. Disse tallene gir grunn til optimisme.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er flere enn på mange år som ønsker å utdanne seg til å bli prest. Vårt Land skrev på slutten av forrige uke at det er søkerboom til profesjonsstudier i teologi. Det viser tallene fra Samordna opptak. Hele 96 søkere som har ett av de fire profesjonsstudiene i teologi i Norge som sin første prioritet. I 2023 var det tilsvarende tallet 69 personer. Det er nær 40 prosent økning fra i fjor.

Det er Teologisk fakultet på Universitetet i Oslo (TF) som har de aller høyeste søkertallene og den største veksten. I 2023 hadde de søkertall på 25. I 2024 er søkertallene til profesjonsstudiet 44. Det er en vekst på 76 prosent.

Men også to av de andre lærestedene MF vitenskapelig høyskole og VID Vitenskapelige høgskole har gode søkertall. De har gått opp med henholdsvis 14 og 64 prosent og har 24 og 23 søkere til profesjonsstudiet til høsten. Det eneste teologiske lærestedet som har færre søkere enn i fjor er NLA Høgskolen. De har gått tilbake fra 9 til 5 søkere.

Tallene over viser at det er langt flere som ønsker å bli prester. Det lover godt for framtidens kirke. De siste årene har det vært stor bekymring for den økende prestemangelen i Den norske kirke, over hele landet. At flere unge når søker seg til profesjonsstudiet er derfor svært gode nyheter.

Flere søker seg til profesjonsstudiet i teologi og flere vil jobbe i Den norske kirke. Disse tallene gir grunn til optimisme

Flere vil jobbe i kirken

Det som er ekstra gledelig er at søkertallene kommer samtidig som en annen positiv trend for Den norske kirke. I starten av april kom tallene fra Den norske kirke som viser at flere vil jobbe i kirken. I 2023 ble 97 personer vigslet til tjeneste i Den norske kirke. Det er ny rekord og en økning på hele 31 prosent fra året før. Økningen er rekordhøy siden bispedømmenes systematiske innrapportering startet i 2019.

Den gangen slo avtroppende kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum at dette tyder på at Den norske kirke er blitt en mer attraktiv arbeidsplass. Tallene omhandlet alle de vigslede stillingene i Den norske kirke.

Arbeidet må fortsette

Anders Runesson på TF forteller til Vårt Land at institusjonen har jobbet systematisk for å få flere studenter. Det har også de andre institusjonene. Dette viktig arbeidet må fortsette for å se slik gode tall. Men det er også viktig at institusjonene og Den norske kirke fortsetter å jobbe aktivt for å gjøre utdanningen og arbeidssituasjon for kirkelige ansatte så relevant som mulig.

I en omskiftelig og sikker verden vil de kirkelige ansatte stå i mange krevende og vanskelige situasjoner. Det må jobbes kontinuerlig for å ruste studenter og kirkelige ansatte for denne situasjonen. Dette gjøres allerede, men det er en viktig oppgave. Den usikre tiden vi levere i gjør at flere kan søke mot tro og vende seg til kirken i tiden som kommer. Dette må kirken kunne møte en god måte.

Ingenting er da bedre enn at flere unge og voksne ønsker å gjøre en innsats for kirken.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder