Religion

Søkerboom til profesjonsstudier i teologi

SAMORDNA OPPTAK: Det er flere enn på mange år som ønsker å utdanne seg til å bli prest. – Viktig i møte med prestemangelen, sier dekan ved Det teologiske fakultet.

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll er vaktsjef i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2022. Sigrid er kommentator og skriver da oftest om USA og amerikanske valg, Den norske kirke og aktuell samfunnsdebatt.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Religion