Leder

Velfortent påskeskryt til NRK

NRKs påskestoff treff openbert eit behov hos folk.

Dette er ein leiar. Leiaren gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innhaldet.

Ikkje alle kom seg til gudsteneste i påska, men veldig mange fleire fekk med seg NRKs opplysande journalistikk om påskebodskapen. Denne påska var det fleire nyhendeinnslag på NRK om det religiøse innhaldet i den kristne høgtida. «NRK tok verkeleg allmennkringkastaroppgåva si på alvor», sa mangeårig Oase-leiar Jens-Petter Jørgensen til Vårt Land. Den kjende teologen, forfattaren og forkynnaren sa treffande at «det norske folk kan ikkje ha unngått å vita kvifor me feirar dei ulike påskedagane», der han særskilt sikta til Dagsrevyens reportasjar som kvar heilagdag hadde minst eit innslag frå ulike kristne samanhengar.

Opplysande, tilgjengeleg og god

Her må vi stemme i med Jørgensen og andre som gjennom påska har skrytt av NRK. Journalistikken om påskas religiøse sider var opplysande, tilgjengeleg og god. NRK har fleire gonger fått kritikk for å flytte radioandakten eller nedprioritere stoff om kristentru og kristendom. Påskeskryten til rikskringkastaren for årets dekning er derfor både velfortent og betimeleg.

Norsk mediemangfald treng fleire journalistar som Ingvild Edvardsen. Vi treng meir journalistikk av den typen NRK produserte om den kristne påskefeiringa.

NRK seier til Vårt Land at dei merkar stoffet blir sett pris på. Det er ikkje rart. I eit samfunn som vert stadig meir sekulært, viser tala at delen av folket som reknar seg som kristne er nokså stabil. Ifølge Norsk Monitor er det like vanleg i dag å kalle seg personleg kristen som det var i 1985. I tillegg er det stor interesse for andelege spørsmål også blant den delen av folket som ikkje reknar seg som religiøse eller som har andre livssyn. Å forstå bakgrunnen for, og innhaldet i, den kristne påskefeiringa er derfor viktig for ein stor del av NRKs målgruppe.

Meir enn marknadsjournalistikk

Alle som arbeider i ein redaksjon veit at det også handlar om interesser hos dei som er journalistar, og kva stoff dei sjølv vil lage. Derfor skal journalist i NRK Dagsrevyen, Ingvild Edvardsen, ha ein god del av rosen for NRKs nyskapande påskestoff. Ho har kyrkjestoff som eit av sine stoffområde i NRK.

I eit fleirkulturelt og pluralistisk samfunn treng vi å vite meir om dei religiøse høgtidene, og sjå korleis tru og livssyn pregar folks kvardagar og høgtider. Det er eit godt alternativ til den klassiske marknadsorienterte høgtidsjournalistikken om påskeegg, shopping og skituristar. Norsk mediemangfald treng fleire journalistar som Ingvild Edvardsen. Vi treng meir journalistikk av den typen NRK produserte om den kristne påskefeiringa.
Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder