Leder

Hensyn til barn må veie tyngst

3 av de 21 etiopiske asylsøkerne som kan bli tvangsreturnert, har barn som er norske statsborgere. Likevel kan de bli sendt ut. Her må regjeringen snu.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norge gjør nå alvor av å tvangsreturnere personer med endelig asylavslag i Norge, skrev Vårt Land nylig. 21 kan bli sendt til hjemlandet Etiopia, med tvang. Tre av disse har til sammen seks barn i Norge, som blir igjen her i landet.

Flere av dem har bodd lenge i Norge og har etablert familier og fått barn. Noas ber justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) snu i spørsmålet om å sende ut asylsøkere med barn i Norge.

At tvangsreturnering av asylsøkere med barn skjer kort tid før Norge innfører en mer liberal praksis er nesten ikke til å tro. Dette framstår nærmest kynisk fra norske myndigheters side.

Loven endret

Stoltenberg-regjeringen fikk 2012 på plass en returavtale med Etiopia. Fram til da hadde Etiopia nektet å ta imot etiopiske asylsøkere som hadde fått avslag i Norge.

Men mye har skjedd etter det. I 2021 ble det gjort endringer i utlendingsloven: I stedet for å utvise asylsøkere uten lovlig opphold, kan det kreves lengre botid før de får permanent oppholdstillatelse.

Året etter foreslo Baumann-utvalget å ikke utvise personer med barn dersom det fører til at familier blir splittet lenge. Utvalget oppfordret regjeringen til å ta i bruk det nye alternativet i saker hvor barn er involvert. Etter dette vedtok Aps landsmøte enstemmig å følge Baumann-utvalgets innstilling. Rett før jul i 2023 ble SV og regjeringen enige om å innføre denne regelen for asylsøkere med barn i Norge i løpet av 2024.

Ville ikke slippe faren

En av de som ligger an til å bli tvangsreturnert er Ezana Abebe, som Vårt Land omtalte for få dager siden. Han har bodd 22 år i Norge og har ei datter på åtte år. To ganger har hun besøkt faren sin på Trandum, der han sitter i påvente av utsendelse. Han forteller en hjerteskjærende historie: «Første gangen klarte jeg ikke å fortelle henne hvorfor jeg satt her. Andre gangen fikk hun vite det. Da ville hun ikke slippe taket i meg», forteller Abebe på telefon fra Trandum.

At dette nå ser ut til skje kort tid før Norge innfører en mer liberal praksis for asylsøkere med barn i Norge er nesten ikke til å tro. Dette framstår nærmest kynisk fra norske myndigheters side.

Hensyn til barna

Når asylsøkere blir sendt tilbake etter mange år, er det resultatet av en villet og hard asyl-linje. Det er verdt å stille spørsmål ved en slik praksis.

Men når norske myndigheter med viten og vilje skiller foreldre fra egne barn, slik som nå er tilfellet er det svært kritikkverdig. Barna blir fratatt muligheten til å leve sammen med sine foreldre i oppveksten. En slik praksis kan ikke norske myndigheter være seg bekjent av.

Her må Støre-regjeringen snu.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder