Leder

Hvem som helst er ikke ideelle aktører

Det er på høy tid med en tydeligere avgrensing i lovverket for hvem som kan kalle seg ideell aktør.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Partiet SV skal ha honnør for å ha krevd en tydeligere definisjon av hvilke omsorgsaktører som kan komme under merkelappen ideell. Det skjedde da partiet forhandlet frem et eget avkommersialiseringsutvalg, i forhandlingene med regjeringen om statsbudsjett høsten 2021. Målet var å fase ut kommersielle aktører fra offentlige velferdstjenester.

Utvalget har i sin foreløpige delrapport slått fast at det i dag ikke finnes noen «enhetlig rettslig definisjon for hva som utgjør en ideell aktør i skattefinansierte velferdstjenester». Utvalget foreslår derfor en tydeligere juridisk definisjon og en egen registerløsning som avgrenser ideelle fra kommersielle selskap.

Ideelle har sterk støtte

Hele utvalgets konklusjoner kommer først i juni.

I dag kan kommersielle selskap etablere datterselskaper som defineres som ideelle og dermed delta i anbudskonkurranser sammen med ideelle aktører. Nå blir det forhåpentligvis slutt på denne sammenblandingen som hvisker ut skillet mellom aktører med et sosialt formål på den ene siden, og selskaper som har til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte på den andre siden.

Det er klokt, prinsipielt og riktig tenkt av utvalget. Nå får vi håpe at utvalgets konklusjon får politisk støtte i Stortinget. Flere enn SV og regjeringspartiene bør kunne støtte en slik tilnærming.

Norge har et sterkt sivilsamfunn, og de ideelle stiftelsene og organisasjonene er en viktig del av det. Disse aktørenes posisjon som velferdstilbydere har stor politisk støtte på tvers av de politiske skillelinjene.

KrF bør støtte forslaget

Utvalget foreslår at ideelle aktører må oppfylle en rekke krav, som blant annet omfatter at ideelle leverandører ikke kan være datterselskap i et kommersielt selskap og at aktøren må føre overskuddet fra virksomheten tilbake i egen virksomhet eller på annen måte som samsvarer med det ideelle formålet.

Det er klokt, prinsipielt og riktig tenkt av utvalget. Nå får vi håpe at utvalgets konklusjon får politisk støtte i Stortinget. Flere enn SV og regjeringspartiene bør kunne støtte en slik tilnærming. For eksempel bør Kristelig Folkeparti, som tradisjonelt har vært en varm forsvarer av ideelle aktører, bidra til at forslaget blir virkelighet. Også Rødt og MDG bør kunne støtte forslaget.

De ideelle aktørene fortjener stabilitet og forutsigbarhet ved politiske skifter, noe bred politisk støtte kan bidra til.
Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder