Leder

Slutten på folkekirken?

Dersom det blir radikalt færre prestestillinger enn i dag, vil vi se slutten på folkekirken som landsdekkende.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Den norske kirke jobber det rundt 1.330 prester. Det er også mange andre ansatte, men presten er den eneste profesjonen som er tvingende nødvendig for at kirken kan utføre sitt kjerneoppdrag: Å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene.

Den norske kirke bruker ikke penger på subsidiert kantine, store middager eller fjonge kontorlokaler. Det er ingen utgifter å kutte

De borgerlige partiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil kutte i overføringene til Den norske kirke i sitt alternative budsjett.

Skjer det, er det prestestillingene som ryker – lønnskostnadene til prester utgjør en stor del av denne overføringen. Den norske kirke bruker ikke penger på subsidiert kantine, store middager eller fjonge kontorlokaler. Alle som har vært innom et gjennomsnitlig norsk kirkekontor vet at det er såpass nøkternt at det kan være nedslående. Det er ingen utgifter å kutte.

10 prosent prestekutt

Det mest radikale kuttforslaget kommer fra Fremskrittspartiet og er på 250 millioner kroner. Skulle det bli virkelighet, må Den norske kirke kutte 160 prestestillinger. Det er over ti prosent av en allerede presset yrkesgruppe.

Den norske kirke er etter grunnloven en landsdekkende folkekirke. Det mest åpenbare og prekære behovet kirken fyller for staten er å begrave over 38.000 døde hvert år. I tillegg skal 28.000 mennesker døpes, 32.000 konfirmeres og 7.400 par vies. Nesten 60.000 gudstjenester skal avholdes.

I tillegg kommer alt mulig annet preste- og kirkearbeid, med trosopplæring, sjelesorg, kulturarbeid og så videre. Folk har en tendens til å trenge kirkelige tjenester omtrent der de bor, og det er en villet politikk at folk bor overalt i landet.

Konservativ snuoperasjon

Det er allerede svært krevende for Den norske kirke å løse alle disse oppgavene med dagens arbeidsstokk. Arbeidsbelastningen er såpass stor i en del prostier at prester slutter fordi de får for mange oppgaver, blant annet som følge av langvarige vakanser. Dersom det blir radikalt færre prestestillinger enn i dag, vil vi se slutten på folkekirken som landsdekkende.

En gang var det slik at de borgerlige partiene støttet opp om Den norske kirke og kristendommen i landet. Det virker som den situasjonen har snudd, når motsatt side av partiskalaen i dag er langt rausere enn de påstått konservative.

Bare på Oslo universitetssykehus alene jobber det over 3.000 leger. Å sørge for at det i hele landet kan være 1.300 prester, bør være en selvfølge.

Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder