Leder

Maktskiftet i Polen styrkjer det demokratiske Europa

Det polske demokratiet har stått sin prøve i møte med autoritære krefter. No kan liberale politikarar få landet tilbake i sentrum av europeisk politikk.

Dette er ein leiar. Leiaren gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innhaldet.

Alt tyder på at den liberale opposisjonen i Polen har vunne fleirtal i søndagens val, etter åtte år styre med Lov og rettferdspartiet (PiS). Rapportane frå finteljinga måndag morgon viste at PiS heldt stand som landets største parti. Partiet gjekk likevel tilbake til 36,6 prosent, og ser ut til å mangle nok mandat i parlamentet til å ha fleirtal.

På førehand var det stor frykt for at PiS ville vinne støtte til ein tredje regjeringsperiode.

Rettstatens overleving

Det liberale sentrumspartiet Civic ser dermed ut til å kunne lage ein koalisjon med andre meir liberale parti i polsk politikk. Dei tre leiande opposisjonspartia vil ha 248 seter i parlamentet, medan PiS og deira allierte maksimalt vil få 212. Det vil sannsynlegvis vere godt nytt for EU, Ukraina og det demokratiske Europa.

Det er godt nytt for det demokratiske Europa at liberale krefter kan vinne val etter årevis med autoritær utvikling, slik det no skjedde i Polen.

Det er vanskeleg å overvurdere kor stor betydning valresultatet i Polen har. Gjennom dei åtte åra PiS har styrt landet, har det vore stor bekymring for om det liberale demokratiet ville overleve. Det har mellom anna vore på grunn av partiets politikk med å sette inn lojale dommarar i rettsvesenet. Det har skapt bekymring for rettstatens uavhengigheit i Polen.

Dessutan har PiS bidratt sterkt til meir polarisering i både Polen og Europa sidan dei kom til makta i 2015.

Val kan stanse autoritær utvikling

Det er sterkt å sjå at skiftet i Polen kjem etter ei rekordhøg valdeltaking. Faktisk har ikkje landet hatt så høg valdeltaking sidan kommunismen vart avskaffa. Det gir det nye fleirtalet eit sterkare mandat til å styre.

Det er godt nytt for det demokratiske Europa at liberale krefter kan vinne val etter årevis med autoritær utvikling, slik det no skjedde i Polen.

Spesielt viktig er det for nabolandet Ukraina, som no kan rekne med langvarig og solid støtte frå polske styresmakter. Der vert det som kjend kjempa ein krig mellom diktatur og demokrati mot dei russiske styrkane, og støtta frå Polen er av dei viktigaste bidraga til å vinne krigen.


Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder