Leder

Full åpenhet er veien for Samfundet

Dersom Menigheten Samfundet ikke har noe å skjule, gjør de klokt i å legge alle kortene på bordet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I juni kunne Vårt Land melde at Barne- og familiedepartementet har bedt Statsforvalteren i Agder om å granske Menigheten Samfundet på Sørlandet. Statsforvalteren skulle undersøke om menigheten agerer i tråd med lov og forskrift for trossamfunn.

Det skjer blant annet på bakgrunn av at Vårt Land har skrevet flere artikler om trossamfunnet etter at tidligere journalist Bjørn Markussen ga ut boka Alene ut om Robin Andersens vei ut av Samfundet.

Forrige uke skrev Vårt Land om svaret Menigheten Samfundet ga til Statsforvalteren i Agder. Et svar der de blant annet påstår at de har «ingen interne regler der det beskrives hvordan en skal forholde seg til medlemmer som melder seg ut», selv om de innrømmer at det i enkelte miljøer nok har vært «en streng praksis der de som har meldt seg ut av menigheten har opplevd at familien har tatt avstand fra dem».

Full åpenhet

Samfundets svar til Statsforvalteren har vakt oppsikt. Både Markussen og tidligere medlem Jonas Yassin Iversen er blant dem som mener trossamfunnet holder tilbake informasjon, og peker blant annet på Samfundets menighetsbok fra 2022, der det kommer fram at det finnes retningslinjer for å rådføre medlemmene i hvordan de skal forholde seg til tidligere medlemmer.

Markussen er ikke snau i sin kritikk av trossamfunnets oppførsel. Han mener de driver med dobbeltkommunikasjon, i tillegg til å tilbakeholde viktig informasjon.

Det er medienes ansvar å unngå ensidige fremstillinger, men det er atskillig enklere å unngå dersom Samfundet blir villig til å dele mer i offentligheten

—  Vårt Land

Det er mye som tyder på at Markussen og Iversen har rett i at Samfundet ikke har delt all relevant informasjon. Det er i så fall uheldig for trossamfunnet. I denne prosessen ville det tjent Samfundet å legge alle kortene på bordet og praktisere full åpenhet rundt interne regler, retningslinjer, tolkninger og praksiser.

Taushet

Vårt Land har gjentatte ganger prøvd å få Samfundet i tale den seneste tiden. Hver gang svarer Samfundet at de vil kommunisere med Statsforvalteren om sitt svar til dem og at de ikke ønsker å kommentere saken i media. Det må vi respektere, men da er det også påfallende at Samfundet i sitt svar til Statsforvalteren mener de blir «ensidig fremstilt» i mediene.

Det er medienes ansvar å unngå ensidige fremstillinger, men det er atskillig enklere å unngå dersom Samfundet blir villig til å dele mer i offentligheten. Samfundet gjør nå klokt i å tenke nøye gjennom hva de vil dele i en eventuell videre prosess med de offentlige instansene.

Dersom de ikke har noe å skjule, bør svaret på hva de bør gjøre gi seg selv.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder