Leder

«Viktig å gå sakte mot målet»

Det er positivt at Kjersti Toppe vil øke andelen ideelle i barnevernet, men veksten må ikke skje forhastet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) la tirsdag frem en lovnad om endringer i barnevernet: Målet er at 40 prosent av barnevernstjenestene i Norge innen 2025 skal leveres av ideelle aktører, mens det offentlige tar seg av resten. Toppe har signert en intensjonsavtale om denne fordelingen med sentrale aktører i feltet. Et viktig hensyn for Toppes grep er at kommersielle aktører skal fases ut av barnevernet. Dette er i tråd med Hurdalsplattformen.

Også det statlige barnevernet har blitt styrket av regjeringen, som i revidert budsjett la 60 millioner inn i sektoren.

I lomma på private

At kommersielle interesser skal kunne tjene penger på å selge tjenester til helse- og omsorgssektoren, har lenge vært kontroversielt. De pengene det offentlige bruker til å ivareta borgerne, skal ikke havne i lomma på private, men komme tjenestebrukerne til gode. Aktører som ikke tar utbytte, det vil si ideelle og offentlige, vil dermed ha mer penger å bruke på tjenestene enn aktører som tar utbytte.

I ideell sektor finnes det store og solide fagmiljøer som kan levere god kvalitet i tjenester. I mange byer har for eksempel Kirkens bymisjon etablert seg som en stor tilbyder av tjenester til det offentlige. Kirkens bymisjon har vist seg som en svært solid organisasjon. I tillegg til tjenesteyting på oppdrag, ser Bymisjonen stadig etter nye grupper som mangler tilbud, og retter arbeidet sitt inn mot dem. Bymisjonen har blitt et viktig talerør for utsatte mennesker, og sammen med andre organisasjoner har de den tilliten som trengs for å tilby flere barnevernstjenester.

Ideelle aktører står ikke klar med et fullt utbygget system for å ta imot sårbare barn og unge. Å nå målet innen 2025 kan derfor holde hardt.

—  Vårt Land

Ikke forhastelse

Men ideelle aktører står ikke klar med et fullt utbygget system for å ta imot sårbare barn og unge. Å nå målet innen 2025 kan derfor holde hardt. Årstallet kan ikke bli viktigere enn kvaliteten. Dersom det viser seg at veksten i ideell sektor går på bekostning av de tjenestene som leveres, blir det viktig å bremse opp. Å kunne huke av et mål må ikke bli viktigere for regjeringen enn å skape gode tjenester.


Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder